Aaran Art Gallery Jan 2013 Untitled A...
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Fotografia panorâmica por Majeed Panahee joo PRO EXPERT Criado em 14:52, 19/01/2013 - Views loading...

Aaran Art Gallery Jan 2013 Untitled A Selection By Behrang Samadzadeghan And Aaran Gallery 03

The World > Asia > Middle East > Iran > Tehran

  • Gostar / Desgostar
  • thumbs up
  • thumbs down

در هیاهوی هنر حرفه ای و در سایه بازار و اقتصاد هنر ، هنرمندان زیادی فرصت دیده شدن و پنجه افکندن  با زندگی حرفه ای نمی یابند. در عرصه هنر و بالاخص تحت تکفل بازار و اقتصاد، به دلایل و انحاء گوناگون حاشیه ها بر متن می چربند و هنرمند حتی اگر تولیدکننده آثاری همپای دیگران باشد اما تجربه تعامل و تقابل با حواشی نیابد از گردونه رقابت بیرون می ماتند. این البته بدان معنی نیست که تمام تقصیرها را به گردن حواشی انداخته و خلاء معاصریت و گفتمان در بسیاری از آراء و آثار را اینگونه توجیح کرده و نادیده انگاریم

هنرمند در گام نخست حرفه ای شدن باید محصولی با کیفیات تکنیکی و محتوایی تولید کند، دغدغه های بیرونی و رویکرد بیرونی قابل طرح و بحث داشته باشد و آنگاه میتواند به مدد عرضه و نمایش و ارزیابی بازخوردها، در پختگی خود و اثرش و معامله با حواشی هنر بکوشد. آنچه نهادهای هنر نظیر گالری ها باید در راستای رونمایی آثار و هنرمندان تازه پا انجام دهند نه بازارسازی های کاذب و زود بازده - اما گذرا - و نه حبابسازی تبلیغاتی است، بلکه بستر سازی برای پیمودن گام اول و محک زدن خود با سنجه " پس از نمایس " است. نمایشگاه پیش رو بی محوریت موضوع ، رسانه یا رویکردی واحد، مجالی است در این راستا

بهرنگ صمدزادگان

زمستان 1391 

هنرمندان این نمایشگاه

 Tanaz Amin, Aylene Bahmanipour, Hasan Kamali, Mona Kheirabadi, Nogool Mazlomi, Mehrdad, Mirzapour, Keyhan Nabavi, Aliyar Rasti, Hanieh Sadri, Rene Saheb, Elnaz Salehi, Farzad Shekari,طناز امین, آیلین بهمنی پور, مونا خیرآبادی, علی یار راستی, فرزاد شکاری, رنه صاحب, هانیه صدری, النار صالحی, حسن کمالی, نوگل مظلومی, مهرداد میرزاپور, کیوان نبوی

http://www.artin360.com/Aaran.htm

نمایشگاه گروهی " بدون عنوان " به انتخاب " بهرنگ صمدزادگان " و " گالری آران " بهمن 1391 گالری آران

comments powered by Disqus

Imagens próximas em Tehran

map

A: Aaran Art Gallery Oct 2013 Ebrahim Eskandari Meterological Report 03

Por Majeed Panahee joo, Menos de 10 metros de distância

Aaran Art Gallery Oct 2013 Ebrahim Eskandari Meterological Report 03

C: Aaran Art Gallery Dec 2013 Sasan Abri The Dormant Yellow 04

Por Majeed Panahee joo, Menos de 10 metros de distância

زرد خُفتهدرگوشه کنار این کلانشهر، پرآشوب و مدام درحال تغییر، که به نامِ توسعه کالبد تاریخی‌.ش را شخم ...

Aaran Art Gallery Dec 2013 Sasan Abri The Dormant Yellow 04

D: Aaran Art Gallery Jan 2014 Arita Shahrzad In The Garden Of My Solitude 05

Por Majeed Panahee joo, Menos de 10 metros de distância

 در باغ عزلت من نمایشگاه نقاشی آریتا شهرزاد افتتاحیه 4 بهمن ماه 1392غزلی برای قالی باغی - توسط شاعر ص...

Aaran Art Gallery Jan 2014 Arita Shahrzad In The Garden Of My Solitude 05

E: Aaran Art Gallery Jan 2014 Arita Shahrzad In The Garden Of My Solitude 04

Por Majeed Panahee joo, Menos de 10 metros de distância

 در باغ عزلت من نمایشگاه نقاشی آریتا شهرزاد افتتاحیه 4 بهمن ماه 1392غزلی برای قالی باغی - توسط شاعر ص...

Aaran Art Gallery Jan 2014 Arita Shahrzad In The Garden Of My Solitude 04

F: Aaran Art Gallery Feb 2013 Ahmad Aali Recycled 03

Por Majeed Panahee joo, Menos de 10 metros de distância

Aaran Art Gallery Feb 2013 Ahmad Aali Recycled 03

H: Aaran Art Gallery Jan 2014 Behdad Lahooti Prong 01

Por Majeed Panahee joo, Menos de 10 metros de distância

Solo show by Behdad Lahooti“Zokhrof” is gold, it is the ideal beauty, adornment and elegance of thing...

Aaran Art Gallery Jan 2014 Behdad Lahooti Prong 01

I: Aaran Art Gallery Jun 2013 Mohammad Eskandari No Gazelles In The Plains 02

Por Majeed Panahee joo, Menos de 10 metros de distância

Aaran Art Gallery Jun 2013 Mohammad Eskandari No Gazelles In The Plains 02

J: Aaran Art Gallery Jan 2013 Limited Access Four Parkingallery Projects 02

Por Majeed Panahee joo, Menos de 10 metros de distância

Aaran Art Gallery Jan 2013 Limited Access Four Parkingallery Projects 02

Esta panorâmica foi tirada em Tehran

Esta é uma visão geral de Tehran

Overview and History

Tehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.

Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.

But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.

In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.

The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.

The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."

Getting There

Mehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.

Transportation

Tehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.

The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.

Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.

People and Culture

More than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.

Things to do, Recommendations

Take the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.

If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.

Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.

Tehran is also full of museums such as:

the Contemporary Art Museum

the Abghine Musuem (glass works)

the 19th century Golestan Royal Palace museum

the museum of carpets (!!!)

Reza Abbasi Museum of extraordinary miniatures

and most stunning of all,

the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.

Text by Steve Smith.

Compartilhe esta panorâmica