0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Uploaded: 15/02/2011
Atualizado: 11/06/2014
Visitas:

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 1
dieter kik
Spider in Spider s Web
Jan Totzek
Programmierer Eismann It
Marek Szarejko
Ring of Kerry
www.360tourist.net
Reversing Falls Jet Boat Ride Whirlpool
Willy Kaemena
Alex BRmz
Andrea Biffi
Diga sull'Adige a Mori
Claudio Lanconelli
Old Archives
Michael Pop
The Bicaz Dam / Barajul Bicaz
Heiner Straesser - derPanoramafotograf.com
Theater of Milet
Robert Mročka
Kostel Sv. Antonina na Prasive - interier
Claudio Lanconelli
Rimini Kite Festival
Jürgen Schrader
Waltenberger Haus
Thang Bui
The Old House Of Phung Hung Hoi An
Thang Bui
Mong Phu Communal House
Thang Bui
Mong's house in Ban Pho, Bac Ha district
Thang Bui
Thay Pagoda 2
Thang Bui
Sapa Ancient Stone Church At Night
Thang Bui
Mcve Outdoor 2
Thang Bui
Halong Bay 4
Thang Bui
Morning In Cat Co 1 Beach
Thang Bui
Bai Sao Beach Phu Quoc Island Vietnam 1
Thang Bui
Hanoi Museum 2
Thang Bui
On The Way From Bat Trang Pottery Village To Hanoi
Thang Bui
Tam Giang Lagoon, Hue
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.