0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Uploaded: 15/02/2011
Atualizado: 11/06/2014
Visitas:

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 1
Ricardo Cambón
Santiago de Compostela - Obradoiro
kmnet
black-headed gull
Alexandre Duret-Lutz
Montmartre's Caroussel
Ricardo Cambón
Santiago de Compostela - Praza da Quintana
Kah Wai Lin
The Church of Adolf Fredrik
Ricardo Cambón
Santiago de Compostela - holiday Apostol
Ricardo Cambón
Lighthouse of Finisterre - Galicia
Alexandre Duret-Lutz
Pont de Bir Hakeim by Night
Alexandre Duret-Lutz
Sunrise from a bench in Montmartre
Alexandre Duret-Lutz
Montmartre's Caroussel
Robert Mročka
Pohled ze střechy meteorologické stanice na Lysé hoře
Assaf Spiegler
Transhumance, Certara, Switzerland
Thang Bui
Lan Ha Bay And Cat Co 3 Beach
Thang Bui
Cat Co 1 Beach Cat Ba Island
Thang Bui
Under Long Bien Bridge
Thang Bui
Inside A Wreck Of Lav 150
Thang Bui
Tomb Of King Ngo Quyen In Cam Lam Village
Thang Bui
The Poklong Garai Temple in Phan Rang-Thap Cham
Thang Bui
Military Museum 5
Thang Bui
Notre Dame Cathedal Saigon
Thang Bui
Lim Thai village-Mu Cang Chai
Thang Bui
Ngu Phung Mansion, western, Hue Citadel
Thang Bui
Mausoleum of King Minh Mang-Behind Stele House
Thang Bui
Cua Ngan Street Hue
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.