Assar Art Gallery Oct Nov 2012 Babak ...
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Фотограф: Majeed Panahee joo PRO EXPERT Время съемки: 16:24, 31/10/2012 - Views loading...

Assar Art Gallery Oct Nov 2012 Babak Roshaninejad No The History Is Not Written By Victoros 03

The World > Asia > Middle East > Iran > Tehran

  • Нравится / не нравится
  • thumbs up
  • thumbs down

دوره ی حاضر از تاریخ هنرهای تجسمی، بدلیل خلاقیت و رفتار مبتکرانه اش، بالنده ترین و با شکوه ترین دوره است.  نقاشی فیگوراتیو در این دوران، یا به بیانی نقاشی با ابزار قدیمی به رغم وجود این همه رسانه، باید چیزی متفاوت با آن چه صد و پنجاه سال پیش به آن پرداخته می شده است باشد. استفاده از رنگ روغن معنا و مفهومی دارد و دیگر صرفا یک ابزار نیست. ضرب آهنگ حرکت کاردک و جرم رنگ، ضخامت رنگ، احساسی که رنگ به وجود می آورد و جسمانیت رنگ، هم وجهی استتیک دارند و هم استعاره هایی تجسمی اند. 

کنار هم قرار گرفتن دوماشین خاک برداری یا دو تانک به طور قرینه با بارکدی در میانشان، بیش از هر چیز، کیفیتی تجسمی  به وجود می آورد که بارها مهم تر از آن چیزی است که یک بارکد ممکن است به کنایه از سرمایه داری بخواهد بگوید. کشیدن روزنامه با این شکل از صراحت یا اشیائی تا این اندازه تهی از ابعاد رایج فرمالشان، نتایج زیبایی شناختی قابل توجهی به همراه ندارد. در واقع با دو بعدی کردن فضا، دست کم در تعدادی از کارها، با کشیدن آن پس زمینه ی تخت، بیش از شیء بزرگ نمایی شده، نقاشی کردن نشان داده می شود. بنا نیست معنی تازه ای به وجود آید؛ هدف ایجاد کیفیتی تازه است. 

هیچ معنی اجتماعی در پس ماشین پلیسی که روی خط عابر پیاده ایستاده است وجود ندارد. خط های عابر پیاده در این تابلوبیشتر تمهیدی کمپوزیسیونی است و جنبه ی فرمال و دکوراتیو دارد. در غیر این صورت کار به یک بیانیه ی ادبی تقلیل داده می شود.

کشیدن تانک بیشتر بازی با ابزار قدرت است اما نه بازی در جهت تفسیر فلسفی مفهوم قدرت. چون در آن حالت مفهوم سازی فلسفی در قلمروی دیگری از  کار فکری صورت می گیرد که دیگر هنر نیست. دوبعدی کردنِ هر نمونه ی آشنا و کندن شیء مورد نظر از بستر اصلیش و قرار دادن آن در زمینه ای دیگر تنها ابزاری درخدمت ساختن یک شکل و یک ترکیب است، یک چیدمان. این تنها جزئی از نقاشی است و بنا نیست پیامی بسیار اندیشمندانه و جامعه شناسانه از آن منتقل شود. 

comments powered by Disqus

Ближайшие панорамы - Tehran

map

A: Assar Art Gallery Oct 2013 Mohammad Hossein Emad Lit Shadow 03

Фотограф: Majeed Panahee joo, На расстоянии менее чем 10 метров отсюда

Assar Art Gallery Oct 2013 Mohammad Hossein Emad Lit Shadow 03

B: Assar Art Gallery Apr 2013 Golnar Tabibzadeh Pandora S Box 02

Фотограф: Majeed Panahee joo, На расстоянии менее чем 10 метров отсюда

Assar Art Gallery Apr 2013 Golnar Tabibzadeh Pandora S Box 02

C: Assar Art Gallery Oct 2012 Payam Mofidi Destroyed Memories 01

Фотограф: Majeed Panahee joo, На расстоянии менее чем 10 метров отсюда

Assar Art Gallery Oct 2012 Payam Mofidi Destroyed Memories 01

D: Assar Art Gallery Omid Mehr Colour Of Love 03

Фотограф: Majeed Panahee joo, На расстоянии менее чем 10 метров отсюда

 Assar Art Gallery is pleased to announce its collaboration with Aaran Art Gallery to support the Omi...

Assar Art Gallery Omid Mehr Colour Of Love 03

E: Assar Gallery May 2012 Ghassem Hajizadeh 02

Фотограф: Majeed Panahee joo, На расстоянии менее чем 10 метров отсюда

 Born in 1947 in Lahijan, Iran, Ghassem Hajizadeh is a leading artist of his generation living and wo...

Assar Gallery May 2012 Ghassem Hajizadeh 02

F: Assar Art Gallery Nov Dec 2013 Iman Afsarian On The Odds And Ends Of No Significance 02

Фотограф: Majeed Panahee joo, На расстоянии менее чем 10 метров отсюда

 حرف هایی درباره ی "بر بساطی که بساطی نیست"هر بار نقاشی های ایمان افسریان را می بینم دلم می خواهد دست...

Assar Art Gallery Nov Dec 2013 Iman Afsarian On The Odds And Ends Of No Significance 02

G: Assar Art Gallery Dec 2012 Mojtaba Tajik New Collection 01

Фотограф: Majeed Panahee joo, На расстоянии менее чем 10 метров отсюда

Assar Art Gallery Dec 2012 Mojtaba Tajik New Collection 01

H: Assar Art Gallery April 2012 Mohammad Hamzeh Crumples 02

Фотограф: Majeed Panahee joo, На расстоянии менее чем 10 метров отсюда

With 14 works on display, Hamzeh reveals the contrast between the true and the mannered self by expos...

Assar Art Gallery April 2012 Mohammad Hamzeh Crumples 02

I: Assar Art Gallery Jan Feb 2014 Samira Alikhanzadeh Departed And Yet Remaining 04

Фотограф: Majeed Panahee joo, На расстоянии менее чем 10 метров отсюда

سمیرا علیخانزادهرفتن اما بازماندنکره های خالی چشم می دانستندکه معرفت، غیرواقع را بیش می کندو همه ی با...

Assar Art Gallery Jan Feb 2014 Samira Alikhanzadeh Departed And Yet Remaining 04

J: Assar Art Gallery Dec 2012 Alireza Adambakan My Icon No 3 02

Фотограф: Majeed Panahee joo, На расстоянии менее чем 10 метров отсюда

My Icons IIIAlireza Adambakan paints. He paints landscapes, cityscapes and tales of the Haftad-o-du-T...

Assar Art Gallery Dec 2012 Alireza Adambakan My Icon No 3 02

Эта панорама была снята в Tehran

Описание для места - Tehran

Overview and History

Tehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.

Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.

But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.

In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.

The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.

The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."

Getting There

Mehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.

Transportation

Tehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.

The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.

Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.

People and Culture

More than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.

Things to do, Recommendations

Take the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.

If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.

Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.

Tehran is also full of museums such as:

the Contemporary Art Museum

the Abghine Musuem (glass works)

the 19th century Golestan Royal Palace museum

the museum of carpets (!!!)

Reza Abbasi Museum of extraordinary miniatures

and most stunning of all,

the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.

Text by Steve Smith.

Поделитесь этой панорамой