Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Фотограф: Thang Bui EXPERT MAESTRO Время съемки: 02:36, 04/02/2011 - Views loading...

Advertisement

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

The World > Asia > Phu Quoc Island

  • Нравится / не нравится
  • thumbs up
  • thumbs down

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

comments powered by Disqus

Ближайшие панорамы - Phu Quoc Island

map

A: Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

Фотограф: Thang Bui, На расстоянии 380 метров отсюда

Bãi Trường (long beach) là một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, dài gần 20km từ Dinh Cậu đến khoé...

Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

B: Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

Фотограф: Thang Bui, На расстоянии 410 метров отсюда

Chợ đêm Dinh Cậu nằm trên đường Võ Thị Sáu, gọi thế là vì nằm gần Dinh Cậu, chợ chủ yếu bán hải sản v...

Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

C: Duong Dong Town Phu Quoc Island

Фотограф: Thang Bui, На расстоянии 480 метров отсюда

Duong Dong Town Phu Quoc Island

D: Duong Dong Port

Фотограф: Dirk Albrecht, На расстоянии 490 метров отсюда

Duong Dong Port

E: Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

Фотограф: Thang Bui, На расстоянии 530 метров отсюда

Cầu Nguyễn Trung Trực bắc ngang qua sông Dương Dông, ở thị Trấn Dương Đông.

Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

F: Dinh Cau Phu Quoc 4

Фотограф: Thang Bui, На расстоянии 570 метров отсюда

Dinh Cau Phu Quoc 4

G: Dinh Cau Phu Quoc 2

Фотограф: Thang Bui, На расстоянии 620 метров отсюда

Dinh Cau Phu Quoc 2

H: Dinh Cau Phu Quoc

Фотограф: Thang Bui, На расстоянии 630 метров отсюда

Dinh Cau Phu Quoc

I: Dinh Cau Phu Quoc 3

Фотограф: Thang Bui, На расстоянии 660 метров отсюда

Dinh Cau Phu Quoc 3

J: Lamer Resort Phu Quoc

Фотограф: Dirk Albrecht, На расстоянии 2.2 км отсюда

Lamer Resort Phu Quoc

Эта панорама была снята в Phu Quoc Island

Описание для места - Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.

Поделитесь этой панорамой