Results for @tags 1700 herrgård
Displaying 1 result

Skansen, Skogaholm manor

Published almost 2 years ago by Jacek Gancarson

License license

Skogaholms herrgård visar en mellansvensk herrgård i slutet av 1700-talet, med huvudbyggnad, flyglar och paviljonger grupperade kring en gårdsplan och sammanbunda av staket.http://www.skansen.se