Results for @tags bang
Displaying results 1 - 20 of 50 in total

Cung thánh nhà thờ Bằng Sở 03

Published 9 months ago by Dinh Van Truong

License license

Mọi thông tin chi tiết và chính xác về trung tâm hành hương Bằng Sở có tại địa chỉ sau: http://denthanhpheroletuy.net/

Đền cha Thánh Phêrô Lê Tùy

Published 9 months ago by Dinh Van Truong

License license

Mọi thông tin chi tiết và chính xác về trung tâm hành hương Bằng Sở có tại địa chỉ sau: http://denthanhpheroletuy.net/

Cung Thánh nhà thờ Bằng Sở 02

Published 9 months ago by Dinh Van Truong

License license

Mọi thông tin chi tiết và chính xác về trung tâm hành hương Bằng Sở có tại địa chỉ sau: http://denthanhpheroletuy.net/

Trung tâm hành hương Bằng Sở

Published 10 months ago by Dinh Van Truong

Mọi thông tin chi tiết về trung tâm hành hương Bằng Sở và cha Thánh Phêrô Lê Tùy có tại: http://denthanhpheroletuy.net/

Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Published 11 months ago by Mark Bruggema

License license

Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Published 11 months ago by Mark Bruggema

License license

Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Published 11 months ago by Mark Bruggema

License license

Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Published 11 months ago by Mark Bruggema

License license

Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Published 11 months ago by Mark Bruggema

License license

Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Published 11 months ago by Mark Bruggema

License license

Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Published 11 months ago by Mark Bruggema

License license

Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Inside Tower Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Published 11 months ago by Mark Bruggema

License license

Inside Tower Pier, Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Published 11 months ago by Mark Bruggema

License license

Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Published 11 months ago by Mark Bruggema

License license

Fishermans Village Bang Bao, Koh Chang, Thailand

Thai 2555. Bang Saen. Wat Saen Suk 3.

Published over 1 year ago by Евгений Орлов

License license

Thailand. Bang Saen. Wat Saen Suk.

Thai 2555. Bang Saen. Wat Saen Suk 1.

Published over 1 year ago by Евгений Орлов

License license

Thailand.  Bang Saen. Wat Saen Suk.Существует поверье - тот, кого преследуют несчастья, может избавиться от них, если пойдет в «адский сад» и оставит там денежное пожертвование.

Thai 2555. Bang Saen. Wat Saen Suk 2.

Published over 1 year ago by Евгений Орлов

License license

Thailand. Bang Saen. Wat Saen Suk.Сад монастыря Ват Саен Сук – это буддийская иконография ада и потустороннего мира.

Wat Yai Chaya Mongkol back view

Published over 1 year ago by Kobel Rudolf

License license

WAT YAI CHAYA MONGKOL the Great Temple of Auspicious Victory..derived its name from the Chedi build to commemoriate the renowed victory of King Naresuan the Great over the massive Burmese invasion in 1593