Results for @tags cuu
Displaying all 9 results

The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 9

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 8

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 7

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 6

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 5

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

Trong làng Cựu, có rất nhiều ngôi nhà cổ không có người ở, chủ nhà khóa cửa bỏ đấy.

The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 4

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

Một trong những ngôi nhà cổ còn nguyên bản của làng Cựu, ngôi nhà này được xây từ năm 1929.

The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 3

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

Dân làng kể rằng trước đây đường làng Cựu toàn lát đá xanh, bây giờ thì lát ximăng, chỉ có các ngách nhỏ vẫn dấu vết ngày xưa.

The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 2

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

On the top of Cuu village gate

The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 1

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

The Cuu village, Van Tu commune, Phu Xuyen district, Hanoi. A village with many ancient architectural.