Results for @tags hung shui hang irrigation reservoir
Displaying all 3 results

Under The dam of Hung Shui Hang Irrigation Reservoir 洪水坑灌溉水塘水壩底部

Published over 2 years ago by njohn

洪水坑水塘亦稱丹桂坑水塘,位於香港元朗九徑山北面,位於大欖郊野公園西北部邊沿。洪水坑水塘屬灌溉水塘,即非食水用塘,主要用作灌溉元朗的農田。http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%AA%E6%B0%B4%E5%9D%91%E6%B0%B4%E5%A1%98

The dam of Hung Shui Hang Irrigation Reservoir 洪水坑灌溉水塘水壩

Published over 2 years ago by njohn

洪水坑水塘分為上下兩個塘,環境清幽恬靜。水塘地處偏遠,鄰近藍地石礦場,附近亦沒有郊遊設施,因此即使假日亦人跡罕至。http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%AA%E6%B0%B4%E5%9D%91%E6%B0%B4%E5%A1%98

Hung Shui Hang Irrigation Reservoir 洪水坑灌溉水塘,丹桂坑水塘

Published over 2 years ago by njohn

洪水坑水塘亦稱丹桂坑水塘,位於香港元朗九徑山北面,位於大欖郊野公園西北部邊沿。洪水坑水塘屬灌溉水塘,即非食水用塘,主要用作灌溉元朗的農田。洪水坑水塘分為上下兩個塘,環境清幽恬靜。水塘地處偏遠,鄰近藍地石礦場,附近亦沒有郊遊設施,因此即使假日亦人跡罕至。http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%AA%E6%B0%B4%E5%9D%91%E6%B0%B4%E5%A1%98