Results for @tags nhà thờ
Displaying all 5 results

Cung Thánh nhà thờ Bằng Sở 02

Published 9 months ago by Dinh Van Truong

License license

Mọi thông tin chi tiết và chính xác về trung tâm hành hương Bằng Sở có tại địa chỉ sau: http://denthanhpheroletuy.net/

Đền cha Thánh Phêrô Lê Tùy 01

Published 9 months ago by Dinh Van Truong

License license

Mọi thông tin chi tiết và chính xác về trung tâm hành hương Bằng Sở có tại địa chỉ sau: http://denthanhpheroletuy.net/

Trung tâm hành hương Bằng Sở

Published 10 months ago by Dinh Van Truong

Mọi thông tin chi tiết về trung tâm hành hương Bằng Sở và cha Thánh Phêrô Lê Tùy có tại: http://denthanhpheroletuy.net/