Results for @tags saigon
Displaying all 12 results

Saigon - Vietnam

Published about 1 year ago by Jan-Mathieu Donnier

License license

Co Bac street, in district 1, Saigon. Located near all the historic and business hubs of the city, the largest of all Vietnam.

Huyen Si church, Ho Chi Minh city

Published about 1 year ago by Tam Nguyen Dan

License license

Huyen Si church,church in Saigon, Ho Chi Minh city: Located at the junction of Ton That Tung and Nguyen Trai in Ho Chi Minh City's Di<a href="http://www.360cities.net/image/huyen-si-church-ho-chi-minh-city">...(more)</a>

HCM Opera House (Nhà hát TP.HCM) 2013

Published about 1 year ago by Tam Nguyen Dan

License license

HCMC Opera House (Nhà hát TP.HCM) 2013,  Ho Chi Minh City, Vietnam. It is a great and only one in Ho Chi Minh city. It is including in the City Tour, so it becomes very famous

Tao Dan Saigon Central Part

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

Tao Đàn là công viên trung tâm của Sài Gòn, vào dịp Tết ở đây người ta tổ chức Hội Hoa Xuân, trưng bày các tác phẩm hoa, non bộ do<a href="http://www.360cities.net/image/tao-dan-saigon-central-part-vietnam">...(more)</a>

Notre Dame Cathedal Saigon

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

Nhà thờ Đức Bà, được xây dựng năm 1877, khánh thành năm 1880. Là nhà thờ lớn nhất tại TP. HCM tọa lạc tại Công trường Công xã Paris, quận 1.

Ochna Serrulata Flower In Tao Dan

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

Saigon Central Post Office - Ho Chi Minh City, Vietnam

Published over 3 years ago by TETSUYAYOSHI.JP

License license

Saigon Central Post Office is a post office in the downtown Ho Chi Minh City, near Saigon Notre-Dame Basilica, the city's main chur<a href="http://www.360cities.net/image/saigon-central-post-office-vietnam">...(more)</a>

Saigon Notre-Dame Basilica - Ho Chi Minh City, Vietnam

Published over 3 years ago by TETSUYAYOSHI.JP

License license

Saigon Notre-Dame Basilica is a cathedral located in the downtown of Ho Chi Minh City, Vietnam. Established by French colonists, th<a href="http://www.360cities.net/image/saigon-notre-dame-basilica-vietnam">...(more)</a>

Square in front of Ho Chi Minh City Hall

Published almost 4 years ago by Sergey Mitrofanov

License license

Square with Ho Chi Minh's statue in front of Ho Chi Minh City Hall. At night the trees, flags and building is illumin<a href="http://www.360cities.net/image/square-in-front-of-ho-chi-minh-city-hall-vietnam">...(more)</a>

Roundabout on Pham Ngu Lao, Ho Chi Minh City, Vietnam

Published over 4 years ago by Stefan Geens

License license

Saigon is overwhelmed by motorcycles — on weekdays, waves of them swarm through city streets, navigating past one another in a per<a href="http://www.360cities.net/image/roundabout-ho-chi-minh-city-vietnam">...(more)</a>

Cho Vuon Chuoi market, Ho Chi Minh City, Vietnam

Published over 4 years ago by Stefan Geens

License license

Ho Chi Minh City boast far more markets than the ones in the guidebooks. I stumbled onto this one while walking one evening through some of the <a href="http://www.360cities.net/image/cho-vuon-chuoi-market">...(more)</a>