Results for @tags simbang gabi
Displaying all 7 results

Misa de Gallo - Dubai 2012 " Football Field" (Ika-Siyam na Simbang Gabi sa Dubai)

Published over 1 year ago by rosspisvena

License license

23 December 2012. Simbang Gabi sa Dubai. Filipino ex-pats attends Holy Mass at St.Mary's Ca<a href="http://www.360cities.net/image/misa-de-gallo-dubai-2012-football-field-ika-siyam-na-simbang-gabi-sa-dubai">...(more)</a>

Misa de Gallo - Dubai 2012 " Comboni Sister Area" (Ika-Siyam na Simbang Gabi sa Dubai)

Published over 1 year ago by rosspisvena

License license

23 December 2012. Simbang Gabi sa Dubai. Filipino ex-pats attends Holy Mass at St.Mary<a href="http://www.360cities.net/image/misa-de-gallo-dubai-2012-comboni-sister-area-ika-siyam-na-simbang-gabi-sa-dubai">...(more)</a>

Misa de Gallo - Dubai 2012 " ALTAR Area" (Ika-Siyam na Simbang Gabi sa Dubai)

Published over 1 year ago by rosspisvena

License license

23 December 2012. Simbang Gabi sa Dubai. Filipino ex-pats attends Holy Mass at St.Mary's Cathol<a href="http://www.360cities.net/image/misa-de-gallo-dubai-2012-altar-area-ika-siyam-na-simbang-gabi-sa-dubai">...(more)</a>

Football Field Misa de Gallo - Dubai (Ikaanim na Simbang Gabi sa Dubai)

Published over 3 years ago by rosspisvena

License license

20 December 2010. Simbang Gabi sa Dubai. Filipino ex-pats attends the sixth of nine consecutive Holy Mass at St.Mary's Catholic Church Du<a href="http://www.360cities.net/image/football-field-misa-de-gallo">...(more)</a>

Misa de Gallo - Dubai (Ikaanim na Simbang Gabi sa Dubai)

Published over 3 years ago by rosspisvena

License license

20 December 2010. Simbang Gabi sa Dubai. Filipino ex-pats attends the sixth of nine consecutive Holy Mass at St.M<a href="http://www.360cities.net/image/misa-de-gallo-dubai-ikaanim-na-simbang-gabi-sa-dubai">...(more)</a>

Misa de Gallo - Dubai (Ikalimang Simbang Gabi sa Dubai)

Published over 3 years ago by rosspisvena

License license

19 December 2010. Simbang Gabi sa Dubai. Filipino ex-pats takes a quick snack/meal before attending the fifth of nine consecutive Holy Mass at St.Mary'<a href="http://www.360cities.net/image/5th-simbaset02">...(more)</a>

Misa de Gallo - Dubai (Ikalimang Simbang Gabi sa Dubai)

Published over 3 years ago by rosspisvena

License license

19 December 2010. Simbang Gabi sa Dubai. Filipino ex-pats takes a quick snack/meal before attending the fifth of n<a href="http://www.360cities.net/image/misa-de-gallo-dubai-ikalimang-simbang-gabi-sa-dubai">...(more)</a>