Results for @tags swedish manor
Displaying 1 result

Skansen, Skogaholm manor

Published over 1 year ago by Jacek Gancarson

License license

Skogaholms herrgård visar en mellansvensk herrgård i slutet av 1700-talet, med huvudbyggnad, flyglar och paviljonger grupperade kring en gårdsplan och sammanbunda av staket.http://www.skansen.se