• Šolski center Velenje Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) Koroška 62 a, 3320 Velenje

  • <a target='_blank' href='http://mic.scv.si/index.php'>http://mic.scv.si/index.php</a>
  • mic@scv.si
Business to business education center is part of the high school center Velenje(SCV).
<script type='text/javascript' src='/javascripts/keydragzoom_packed.js'></script><script type='text/javascript' src='/javascripts/translation.js'></script><script type='text/javascript' src='/javascripts/tour-builder-external-preview.js'></script>