1 Like

A sight at border land Lung Cu, Ha Giang
云南省
Copyright: Comi valentine
Type: Spherical
Resolution: 11580x5790
上传: 14/02/2012
更新: 11/08/2014
观看次数:

...


Tags: lung cu; ha giang; vietnam; comi
comments powered by Disqus

Thang Bui
Lung Cu flag tower in Ha Giang province
Comi Valentine
Lung Cu Flag Tower, Ha Giang (Cột cờ điểm cực Bắc Lũng Cú)
Comi Valentine
Lung Cu Flag Tower, Ha Giang (Cột cờ Lũng Cú)
Comi Valentine
Lung Cu Flag Tower, Ha Giang (Cột cờ điểm cực bắc Lũng Cú)
Comi Valentine
Lung Cu Flag Tower, Ha Giang (Cột cờ Lũng Cú)
Comi Valentine
On the top of Lung Cu Flag Tower, Ha Giang (Cột cờ Lũng Cú)
Minh Le
Post Flag Lũng Cú
Comi Valentine
A morning at t-junction Lung Cu - Dong Van, Ha Giang
Comi Valentine
The old market in Dong Van, Ha Giang (Chợ Đồng Văn cũ)
Thang Bui
Dong Van market is no longer exist
Comi Valentine
Breakfast at Dong Van market fair, Ha Giang (Ăn sáng ở chợ phiên Đồng Văn)
Comi Valentine
Clothes trading area in Dong Van market, Ha Giang (Sạp vải vóc, áo váy ở chợ Đồng Văn)
rhein-ruhr 360°
Deutsches bergbau museum bochum 3
Walter Scavuzzo
La boca
Roderz Itzme
Burj Khalifa - The Dubai Fountain - Old Town Islands in Downtown Dubai
Rui Fonseca
Expo roof
josu barandiaran
Sunflowers in Dordogne
Dmitry Konnov
Igp6148 panorama cube equi
Михаил Шишов
Анонимные братья 1
Johan Louw
Grote Kerk Maassluis - Carillon
Eduardo Frick
Praça Novo Mogilar
Gerardo Sosa Gomez
Sepultada
Loginovski Denis
Моститк на Рытовском пруду
Gerardo Sosa Gomez
Santa Fe de la Laguna
Comi Valentine
Twilight on Nga Tu So bridge 3
Comi Valentine
On the route from Yen Minh to Pho Cao, Ha Giang (Trên đường từ Yên Minh đến Phố Cáo)
Comi Valentine
Sunrise at Dai Lanh peninsula, Phu Yen Vietnam (Ánh mặt trời đầu tiên vào đất liền Việt)
Comi Valentine
Cua Bac catholic Church - Hanoi
Comi Valentine
Ban Gioc fall - the view on a bridge
Comi Valentine
The buffalo selling area in Bac Ha fair, Vietnam(chợ trâu bò ở chợ phiên Bắc Hà)
Comi Valentine
Architecture Of Dien Ho Cathedral, Thanh Hoa (Kiến trúc nhà thờ Điền Hộ)
Comi Valentine
Scent sticks selling area in Dong Van market, Ha Giang (Bán hương trầm ở chợ phiên Đồng Văn)
Comi Valentine
The cloud way to heaven in Mau Son, Vietnam (Đường mây tới thiên đàng Mẫu Sơn)
Comi Valentine
A bridge on the way from Si Ma Cai to Pha Long - Lao Cai -Vietnam
Comi Valentine
Phung Khoang Cathedral, Hanoi (Nhà thờ Phùng Khoang)
Comi Valentine
Three temples of The Holy Land My Son, Quang Ngai (Ba tòa tháp Thánh địa Mỹ Sơn)
More About 云南省

云南省位于中国西南边陲,省会昆明。战国时期,这里是滇族部落的生息之地。云南,即“彩云之南”,另一说法是因位于“云岭之南”而得名。总面积约39万平方千米,占全国面积4.11%,在全国各省级行政区中面积排名第8。总人口4513万(2008年),占全国人口3.36%,人口排名为第13名。与云南省相邻的省区有四川、贵州、广西、西藏,云南省的3个邻国是缅甸、老挝和越南。北回归线从该省南部横穿而过。