Dinh Cau Phu Quoc
摄影师 EXPERT MAESTRO
分享
mail
License license
loading...
Loading ...

全景摄影师 Thang Bui EXPERT MAESTRO 日期和时间 10:24, 01/02/2011 - Views loading...

Advertisement

Dinh Cau Phu Quoc

世界 > 亚洲 > Phu Quoc Island

  • 喜欢 / 不喜欢
  • thumbs up
  • thumbs down
comments powered by Disqus

在附近的图片Phu Quoc Island

map

A: Dinh Cau Phu Quoc 2

摄影师Thang Bui, 距离此处20远

Dinh Cau Phu Quoc 2

B: Dinh Cau Phu Quoc 3

摄影师Thang Bui, 距离此处40远

Dinh Cau Phu Quoc 3

C: Dinh Cau Phu Quoc 4

摄影师Thang Bui, 距离此处60远

Dinh Cau Phu Quoc 4

D: Duong Dong Town Phu Quoc Island

摄影师Thang Bui, 距离此处170远

Duong Dong Town Phu Quoc Island

E: Duong Dong Port

摄影师Dirk Albrecht, 距离此处220远

Duong Dong Port

F: Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

摄影师Thang Bui, 距离此处230远

Chợ đêm Dinh Cậu nằm trên đường Võ Thị Sáu, gọi thế là vì nằm gần Dinh Cậu, chợ chủ yếu bán hải sản v...

Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

G: Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

摄影师Thang Bui, 距离此处390远

Bãi Trường (long beach) là một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, dài gần 20km từ Dinh Cậu đến khoé...

Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

H: Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

摄影师Thang Bui, 距离此处460远

Cầu Nguyễn Trung Trực bắc ngang qua sông Dương Dông, ở thị Trấn Dương Đông.

Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

I: Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

摄影师Thang Bui, 距离此处630远

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá ...

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

J: Lamer Resort Phu Quoc

摄影师Dirk Albrecht, 距离此全景2.6

Lamer Resort Phu Quoc

此全景拍摄于Phu Quoc Island

这是一个概述Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.

分享这个全景图