0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
上传: 15/02/2011
更新: 11/06/2014
观看次数:

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 1
Tina Gauer & Oli Burle - www.360tourist.net
Alf Leila wa Leila Sunset
Ramin Dehdashti
Dasht-e Kavir
Sahneh
Hoz-e-Soltan Lake Desert
Glen Claydon
Niseko Farmlands
Seungsang Yoo(유승상)
Mekong delta vietnam
Alexandre Duret-Lutz
Montmartre Sunrise
Alexandre Duret-Lutz
Montmartre's Caroussel
Alexandre Duret-Lutz
Montmartre's Caroussel
Jochen Knepper
Meilenwerk Unten
Seungsang Yoo(유승상)
Benthanh market
Jochen Knepper
Emir Sultan Moschee Hilden
Alexandre Duret-Lutz
Sunrise from a bench in Montmartre
Thang Bui
Ben Thanh Market
Thang Bui
Long Bien Bridge 2
Thang Bui
Vineyard in Ninh Hai, Ninh Thuan
Thang Bui
French Blow The Underground Rising Up 2
Thang Bui
A house in San Chai village, Si Ma Cai
Thang Bui
Ly Thai To Street In The End Of 2010 Night
Thang Bui
Hoan Kiem downtown
Thang Bui
Lap An lagoon, Lang Co town, Thua Thien-Hue province
Thang Bui
Cat Co 1 Beach Cat Ba Island
Thang Bui
Bamboo seller in Bac Ha fair
Thang Bui
Tao Dan Saigon Central Part
Thang Bui
Cham Island 6
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.