3 Likes

The House Taghavi - Gorgan - Iran
Northern Iran

خانه تقوي مجموعه اي با مساحت 2000 متر مربع كه شامل دو اندروني و دو بيروني است و در فضايي 10 ضلعي قرار گرفته است. اين خانه كه در نزديكي امامزاده نور شهر گرگان واقع شده متعلق به دوره قاجاريه است. ورود به اين مجموعه از طريق 4 ورودي انجام مي گيرد. غالب ساختمان هاي اين مجموعه دو طبقه و تنها بخش هاي خدماتي در يك طبقه احداث شده اند مصالح عمده اين بنا را آجر تشكيل مي دهد كه با ملاط گل آميخته شده اند و جرزهاي 90 سانتي متري را ايجاد كرده اند تا قدرت توان و باربري دو طبقه را داشته باشند. كرسي چيني، افزايش ارتفاع، تعداد بازشوها و نوع پوشش بنا از جمله مواردي است كه در ساختمان تقوي رعايت شده تا با شرايط اقليمي همخواني داشته باشد. شكيل ترين و مهمترين بخش مجموعه را يكي از بيروني هاي بنا تشكيل مي دهد كه در وسط حياط بزرگ و مشجر ايجاد شده است. اين ساختمان كه 150 متر مربع مساحت دارد در دو طبقه احداث شده كه در هر طبقه چهار اتاق و يك راهرو تعبيه شده است. پوشش بنا در طبقه اول با تيرهاي چوبي نراد و گل پتك انجام شده و در طبقه دوم پوشش شيرواني بنا با استفاده از سفال به سبك معماري بافت قديم شهر گرگان اجراء شده و داراي سرشيرهاي سه طبقه و شكيل مي باشند كه حدود 140 سانتيمتر از بدنه فاصله گرفته اند تا نزولات جوي به بدنه آسيب نرسانند. تزئينات خانه تقوي عمدتا در بيرون و نماي آن مشهود است و اطاق ها به غير از طاقچه ها و گيلوئي هاي تزئينات چنداني ندارد. اما تمامي درگاههاي بنا كه به بيرون باز مي شوند در يك قاب آجري و تزئين شده و برجسته جاي گرفته اند. همچنين تزئينات آجري زيبايي در اشكال هندسي مثلثي كه در قسمت بدنه، برجسته مي باشند و رديف هاي چند گونه آن جلوه زيبايي به بنا داده است علاوه بر اينها فرم كلي ساختمان و تقارن دو سوي پيشخوان و تزئينات چوبي را بايد به آن افزود. سر شيرهاي مطبق، پلكان چوبي و نرده هاي خراطي شده و بهره گيري از كاشي با خطوط آيات قرآن كريم از تزئينات ديگر خانه تقوي به شمار مي رود. در اين بنا ( در 5 سال اخير ) تعمير و مرمت هاي كلي انجام شده است كاربري خانه تقوي در حال حاضر به عنوان بخشي از اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان گلستان مي باشد.

Copyright: Omid jafarnezhad
Type: Spherical
Resolution: 14720x7360
上传: 02/10/2011
更新: 08/08/2014
观看次数:

...


Tags: iran; gorgan; old house; architecture; ایران; گلستان; معماری
 • arash 5 months ago
  arash.00
 • arash 5 months ago
  arash
 • comments powered by Disqus

  omid jafarnezhad
  Masjed Jame Gorgan
  omid jafarnezhad
  Park Shahr Gorgan
  omid jafarnezhad
  Talar Fakhruddin As'ad Gorgani
  Mohammad Reza Domiri Ganji
  Cheshmandaz
  Mohammad Reza Domiri Ganji
  Alang Darreh
  omid jafarnezhad
  Ziarat Village - very nice home :)
  omid jafarnezhad
  Ziyarat Village
  Mehdi jaafaran
  zeble peak
  Mehdi jaafaran
  Zeble Mountain
  Mehdi jaafaran
  Zeble Mountine
  Mehdi jaafaran
  zeble-mountine
  Mohammad Reza Domiri Ganji
  Bandar Torkaman
  Aaron Priest
  Stargazing: Orion and Jupiter
  Roger Berry
  Sonepur Mela, Washing Elephants
  Daniel Christaldi
  Inside a field of sugar cane
  Zoran Trost
  Burano, Fondamenta della Giudecca
  Mohammad Reza Domiri Ganji
  Carpet Repair Workshop
  Alexander Pauli
  Wcnc seefeld 2013 skispringen
  Евгений Орлов
  Chusovaya. Learn to Fly 2.
  Malinnikov Ruslan
  The largest statue of Buddha nirvana Vietnam (Thị trấn Thuận Nam)
  Panorama Llama
  Sunset near Campo
  Christos Tsekas
  Amvrakikos Gulf
  Andrew Bodrov
  Mars Panorama - Curiosity rover: Martian solar day 177
  Mohammad Reza Domiri Ganji
  House of Poems
  omid jafarnezhad
  Nozhiyan Waterfall
  omid jafarnezhad
  The Tabatabaei House
  omid jafarnezhad
  * Sheikh Lotfollah Mosque Esfahan *
  omid jafarnezhad
  Nature Khoram Abad
  omid jafarnezhad
  *** Arg Of Karim Khan ***
  omid jafarnezhad
  palm
  omid jafarnezhad
  Caravansary Shahdad Kerman
  omid jafarnezhad
  Shazde Mahan Garden Kerman
  omid jafarnezhad
  Holy Place Of Imamzade Jafar Yazd
  omid jafarnezhad
  Saraye Kashani Bazar Arak
  omid jafarnezhad
  Masjed Jame Gorgan
  omid jafarnezhad
  Mountain climbing in Anjdan
  More About Iran

  The Islamic Republic of Iran has been occupied since 4000BCE, making Iran home to the world's oldest continuous civilization.It is located in central Eurasia on two ancient trade routes. One runs North-South and connects the Caspian Sea to the Persian Gulf, the other one goes East-West between China, India, Europe and Africa.There's a city called Isfahan at the intersection of these two routes, which at one time was the wealthiest city in the world. Isfahan was twice the capital of the Persian Empire, during the Median and then Safavid Dynasties.Interesting artifacts from pre-Islamic Persia include the cylinder of Cyrus the Great, which is the world's first written declaration of human rights. The hanging gardens of Babylon (one of the seven wonders of the ancient world) and the Code of Hammurabi (a set of rules which outlast the King) are also on the list.The Persian Empire was so magnificent that returning Crusaders carried tales of its splendor and helped spark the Renaissance in Europe! Influence of the Zoroastrian teachings of equality also inspired Greek philosophers such as Aristotle and Socrates.The Persian Empire was conquered by Muslim Arabs around 650CE during the Sassanid Dynasty. Initially the Zoroastrian, Christian and Jewish faiths were tolerated but by 1000CE most Persians had accepted Islam.In the sixteenth century Shi'a Islam was declared in Isfahan to be the national religion of Persia and the second golden age began. From 1500 to 1720 the Safavid Dynasty built the greatest Iranian empire since before the Islamic conquest of Persia.Because of its strategic location and oil resources, World War I found Persia in the middle of conflicts between the Ottoman Empire, Russia and the British Empire-via-India. Persia became Iran as of 1935 and was ruled by the Shah, a Persian term for "monarch."In the Islamic Revolution of 1979 Iran re-established a theocratic government under the Ayatollah Khomeini.Today the capital of Iran is the city of Tehran, and Iran is known as the world's center of Shi'a Islam.Text by Steve Smith.