Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Partager ce panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Lire plus
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, Contactez nous
Embed this Panorama
LargeurHauteur
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, Contactez nous
LICENSE MODAL

0 Likes

Shirin Art Gallery Jul 2023 13th Montakhabe Nasle No 02
Tehran

نمایشگاه گروهی " سیزدهمین منتخب نسل نو" مرداد 1402 گالری شیرین

 

این سالانه به دلایلی که برای همه ی ما روش نست دقیقا با یکسال تاخیر به روی دیوار رفت.

در این مدت بسیاری از مولف هها والگوهای پیشین، دچار دگردیسی آنی شده اند.

هنر نیز طبیعتا از این تطور مصون نمانده است. نوشتن دربار هی نس لنو هنر ایران همیشه با دشواری هایی همرا هست، نخست اینکه در شرایط پرتلاطم سال های اخیر زمان اندکی برای تامل در پدیداری نقاشی وجود داشته و دوم اینکه به دلایل کاما اقتصادی و اجتماعی تمام وقت بودن اگر نگوییم امری محال لا اقل بسیار غیرممک نست.

منتخب نسل نو می کوشد با لحاظ کردن چنین وضعیتی، استعدادهای کمتر دیده شده را کنار هم قرار دهد تا به واسط هی این رونمایی، امکان بررسی یک دور ه مشخص هنری فراهم آید؛ دور هی

سیزدهم منتها از خصلت دیگری برخوردارست، سیر تحول اجتماع ایرانی از یک طرف تغییر الگوریت مهای ذهنی جامعه و نیز میل مفرط به زیست جهانی همگی توقعات و مطالبات را

نسبت به نقاشی دچار دگرگونی کرده است. هم هی این عوامل دس تب هدست هم داد هاند تا انتخاب هنرمندان به مراتب دشوارتر از چند دهه قبل باشد.

هیئت ژوری دور هی سیزدهم هر کدام نظری متفاوت نسبت به استنباط معاصر داشتند ولی در نهایت در این اصل متفق القول بودند که زبان نقاشی با هر سویه و نگاهی در نهایت باید یک هگی و هویت منحصر به فرد را حفظ و حاصل معرفتی شخصی باشد.

در نهایت بایسته است از هم هی هنرمندان جوان و هیئت داوری و همراهان همیشگی منتخب نسل نو تشکر کنم و امیدوار باشم تا کرانه های تصویری نویافت های را به شما معرفی کرده باشیم.

 

هنگامه معمری تابستان 1402

 

 

بیانیه ی هیئت داوران سیزدهمین سالان هی منتخب نسل نو 

 

در منظر داوران سیزدهمین دوره نسل نو این اشاره بایسته است زمانی که جوانان این مرز و بوم برای احقاق حقوق حقه خود در خیابان ها هستند هر گونه داوری و سنجش و قضاوت نه تنها نسبی که غیر ضروری است منتها از آنجایی که این رقابت در سطح زیبا شناسی و مطابق با شناسه های فرهنگی نسل جوان صورت می گیرد در نهایت اندیشیدن در چارچوب هنر این نسل در معنای تایید اندیشه باز و حمایت از خرد جمعی آنهاست.

با این حال نباید دچار این تسامح شد که تجارب نسل جوان را صرفا زاییده ذهن متنوع آ نها بدانیم و فریفته تکنیکهای منجسم آنها باشیم؛ باید اشاره کرد در میان آثار ٬ فقدان جسارت و شجاعت جوانانه را نمی شود نادیده گرفت ٬ هر چند تسلط بازار در این سا لها عمدتا هنر را به مسیری منحرف کرده که جوهر خلق نامتجانس در زیست و خلاقیت را بی معنی جلوه میدهد. 

هیئت داوران معتقدند آنچه هنجارهای آینده معاصر را شکل می دهد نه در اتاق امن که در نا امنی مدام نقاش پدیدار خواهد آمد. نقاشی امروز ایران ضرورتا نا گزیر است تا وضیعت خود نسبت به زیست هنر در جهان معاصر را تبیین کند؛ این ضرورت حتی بیشتر از مفاهیم بومی مثل هویت ٬ ضروری به نظر می رسند. تجربه ذهنی هنرمندان عمدتا در امتداد سنت معلمان یا در تعقیب الگو های بین المللی شکل بخشی شده؛ در این بین آنچه مغفول می ماند تن ندادن به جریان اصلی ٬وامتناع از تطمیع سلیقه مستقر و نهایتا باز کردن در های جدیدی به جهان نقاشی است .در نهایت امید داریم تا این رقابت و نمایش را بخشی از همفکری ما با این نسل بشناسید .

مجید پناهی جو

Copyright: Majid Panahi Joo
Type: Spherical
Resolution: 12800x6400
Taken: 30/07/2023
Chargée: 01/08/2023
Affichages ::

...


Tags: 13th montakhabe nasle no; shirin art gallery; shirin partovi; iranian professional photographer; industrial photography; architectural photographer; commercial photography; vr photography iran
More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.