نمایشگاه گروهی چاپ دستی اسفند 1390 گالری الهه

  • خیابان آفریقا، انتهای خیابان گلفام، سمت راست، بن بست امینی، پلاک 3 تلفن 26202611

  • Link: www.majidpanahi.com
  • Phone: 09123393315
  • email: info@majidpanahi.com
حکایت نوشته شده در دیوارهای این دفترچه خوش ایامی بود برای ما سرشار از آموختن ، تجربه کردن و مرور دانسته ها و ندانسته هایی که با هم قسمت کردیم حرکت کردیم از آغاز فصل گرما تا امروز که نامش افتتاحیه است و براستی کهموهبتی است این پرسه گردی همیشه در آغاز آتلیه چاو 
Voir sur la carte