Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Abad Art Gallery Feb 2017 Janan Jewellery 02

تاج‌السلطنه در سال ١٣٠١ هجرى قمرى (١٨٨٤ ميلادى) متولد شد. پدرش ناصرالدين شاه قاجار و مادرش توران‌السلطنه از قاجاريان و دختر عموى ناصرالدين شاه بود، تاج‌السلطنه در هفت سالگى به مكتب رفت و در سال ١٣١٤ وى را به عقد حسن خان شجاع السلطنه در آوردند كه اين پيوند به دليل اين‌كه عليرغم تمايل او انجام شد منجر به متاركه شد. در دوران جوانى به كسب علوم، آموختن موسيقى، نقاشى، زبان فرانسه، مطالعه‌ى ادبيات، تاريخ و فلسفه پرداخت كه منجر به ارتقاى سطح تفكر و جهان بينى وى گرديد.

بخشى از خاطرات تاج‌السلطنه براى بيان افق‌هاى فكرى او؛

« آيا معلم من عقيده آزاد نيست؟!

پس به دقت اين كلمات و عباراتى كه مى‌روم بنويسم مطالعه نماييد و آن وقت اگر ايرادى داريد بگوييد. من مسلكم را نه ارتجاعى قرار مي‌دادم نه شخصى، بلكه نوعى منتهاى سعى را در توسعه‌ى تجارت داخل ايران مى‌كردم: كارخانه داير مى‌كردم، نه مانند كارخانه‌ى صابون‌پزى ربيع‌اف، كارخانه‌جاتى كه رفع احتياج داخل مملكت را از خارجه بكند، معادن خدادادى كه به وفور در ايران است، كاركرده، واگذار به انگليس‌ها نكرده، اسباب تسهيل زراعت را فراهم كرده، چيزهاى لازم او را تهيه كرده، راه مازندران را درست كرده، اسباب حمل ارزاق را مرتب كرده، زمين هاى بائر را، مانند كاليفرنيا، به مردم داده و آبادى او را خواسته. قنات‌هاى زياد حفر كرده، جنگل‌هاى دستى احداث نموده، رودخانه كرج را به شهر آورده، مردم را از ذلت و كثافت آب‌ها نجات مى‌دادم. هم خود فايده عمده برده، بدون دزدى و وطن فروشى زندگانى آلوده مى‌كردم و هم مردم ازين خدمت و مجاهدت من فايده برده، راحت مى‌شدند (خاطرات تاج‌السلطنه، ص٩٨)

دليل انتخاب اين شخصيت تاريخى براى موضوعيت نمايشگاه، نخست زن بودن وى و اشاره به ارتباط ديرينه‌ى زن و زيور مدنظر بوده و دليل مهم تَر و اصلى تَر اين انتخاب تفكر پيشرو و فهم فراتر از زمان اوست، تا جايى‌كه « باعه آنوف » كه يكى از ارامنه‌ى قفقاز كه جزو مجاهدين و آزاديخواهان ايران بود نظر او را در باب سياست، مشروطه و راه ترقى ايران جويا می‌شد.

آن‌چه اين شاهزاده‌ى قجرى را قابل تامل مي‌كند،صراحت زبان و گفتن از دردها و سختى‌هايى است كه نه تنها خودش بلكه زنان هم زمان خودش را نيز گرفتار كرده كه منجر به روشنگرى‌ها و تحولاتى در سبك زندگى زنان در صد سال گذشته شده است.

از آن رو كه زيورآرایه‌هاى جانان نه تنها صرف آراستن ظاهر افراد، بلكه كلامى گويا و شيرين براى بيان نوع تفكر و انديشه‌ى مخاطبان است؛ مطالعه‌ى ابعاد شخصيتى و جهان بينى تاج‌السلطنه راهى گسترده‌تَر و هدفمندتر در راستاى اين مهم فراهم آورد.

گروه جانان در نمايشگاه حاضر بر آن است كه با برگزيدن سه دوره ى برجسته و تاثيرگذار در جريان تفكرى و عقيدتى او، به ارائه‌ى سه مجموعه با نگاهى به اين دوران بپردازد.

اميد است كه تلاش اين گروه در جهت بيان هرچه روان‌تَر و زيباتر مفاهيم مثمر ثمر واقع شده باشد.

گروه جانان

نمایشگاه زیورآلات دست ساز " گروه جانان "  بهمن 1395 گالری ابد

More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.