Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Drevený artikulárny kostol Svätý Kríž./ Wooden articular church of the Vilage Sväty Kríž.
Slovakia
Pôdorys kostola s dĺžkou 43 m má podobu kríža. Do vnútra vojde takmer šesťtisíc návštevníkov. S kostolom tvorí harmonický celok samostatne stojaca drevená veža slúžiaca ako zvonica, ktorá bola pristavená neskôr. Bol postavený majstrom Jozefom Langom v obci Paludza a po jej zatopení pri budovaní Liptovskej Mary bol premiestnený do obce Svätý Kríž. Kostol pochádza z roku 1729 a je to jedna z najväčších drevených stavieb na Slovensku, ale aj v rámci Strednej Európy. Artikulárne kostoly nemohli mať vežu so zvonom, pri ich výstavbe sa nemohlo použiť železo ani kameň a stavať sa mohli len mimo hraníc obcí. Wooden articular church of the Vilage Sväty Kríž. The floor plan of the church with a length of 43 m is in the form of a cross. Almost six thousand visitors can enter the interior. The harmonious whole with the church is a free-standing wooden tower serving as a bell tower, which was added later. It was built by the master Jozef Lang in the village of Paludza and after its flooding during the construction of Liptovská Mary, it was moved to the village of Svätý Kríž. The church dates from 1729 and is one of the largest wooden buildings in Slovakia, but also in Central Europe. Articular churches could not have a bell tower, their construction could not use iron or stone, and they could only be built outside the boundaries of the villages.
Copyright: Cibula Vincent
Type: Spherical
Resolution: 12568x6284
Taken: 14/08/2020
Uploaded: 30/03/2021
Views:

...


Tags: liptov; paludza; artikular; dreveny kostol; wooden church; sväty kriz
More About Slovakia


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.