N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Lublin, Instytut Sztuk Pięknych UMCS, garaż przy Zakładzie rzeźby monumentalnej "Cerkiewka"
Poland

Garaż przy pracowni Zakładzie rzeźby monumentalnej tzw. "Cerkiewce" Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

Rys hist. z wiki: Pierwszym dziekanem Wydziału był prof. art. graf. Maksymilian Snoch. Początki przed laty były skromne. Zaczęło się od powołania w roku 1972 w ramach Wyższego Studium Nauczycielskiego UMCS, kierunku wychowanie plastyczne. Najpierw były to studia zaoczne, później kontynuowano je jako studia trzy letnie stacjonarne, zawodowe.

Już jednak jesienią w 1973 r., w ramach nowo utworzonego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, uruchomiono pięcioletnie studia artystyczne o profilu nauczycielskim: wychowania plastycznego i wychowania muzycznego. W 1974 roku powstał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Zakład Wychowania Plastycznego. Pierwszym jego kierownikiem był mgr Jerzy Wroński. W tym czasie kierunki artystyczne otrzymały pierwszą własną siedzibę, w nieistniejącym już pawilonie przy ul. Zana 11a.

W roku 1976, w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii, został utworzony Instytut Wychowania Artystycznego. Pierwszym dyrektorem Instytutu został doc. Kazimierz Dobrzyński(muzykolog z Warszawy). Od 1989 roku Instytut Wychowania Artystycznego zaczął funkcjonować na prawach wydziału. W 1991 roku Instytut otrzymał trzy budynki położone przy al. Kraśnickiej 2 o łącznej powierzchni 4000 m2, które aktualnie stanowią siedzibę Wydziału.

Od 2003 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki. W ciągu trzech lat przeprowadzono na Wydziale pięć przewodów kwalifikacyjnych I stopnia w dyscyplinie artystycznej grafika, w ramach których trzem osobom nadano stopień doktora sztuki.

1 października 2001 r. wprowadzono na Wydziale nowe nazwy kierunków studiów. Kierunek wychowanie plastyczne zmienił nazwę na edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, natomiast kierunek wychowanie muzyczne zmienił nazwę na edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Od roku akademickiego 2001/2002 absolwenci 5-letnich studiów magisterskich otrzymują tytuł magistra sztuki.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydział_Artystyczny_Uniwersytetu_Marii_Curie-Skłodowskiej

Copyright: Justyna Jegorow
Type: Spherical
Resolution: 6000x3000
Taken: 10/04/2010
Uploaded: 12/04/2010
Updated: 04/03/2015
Views:

...


Tags: lublin; umcs; rzeźba; sztuka; artysta; artystyczny; cerkiewka
comments powered by Disqus
More About Poland