Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Lustuzis - Cave Rock in Ligatne, Latvia
Latvia

When you visit Ligatne, Lustuzis (or Cave Rock) is the first to welcome you. It is situated on the rights bank of Ligatne River and stretches for 250 m downstream, 50 m along the forest edge (marked upper edge of the slope) to South West and 50 m to South East. It is 4.454 ha wide. It is a geological and geomorphological natural monument.

Lustuzis is a favorite visitable natural site. More and more tourists visiting Ligatne wish to perpetuate themselves and their friends in pictures against the mighty cliff. Therefore a special sight platform was created on the foot of the cliff ensuring rich landscape and at the same time protecting the natural monument from human-induced cracking (sandstone rock is friable and walking on it is undesirable).

Its additional name the Cave rock characterizes the peculiarity of Lustuzis, because many caves and cellars were cut here, and this is the only place where cellars were cut even in two levels. Today several cellars still serve inhabitants and they store winter supplies there.

Find more -

http://www.visitligatne.lv/lustuzis71?lang=engApmeklējot Līgatni, pirmais viesus sveic Lustūzis. Tas novietojies Līgatnes upes labajā krastā un stiepjas 250 m pa straumi uz leju, 50 m gar meža malu (nogāzes izteikto augšmalu) uz dienvidrietumiem un 50 m uz dienvidaustrumiem. Platība 4,454 ha. Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis.

Lustūža apskate ir iecīnīts dabas objekts. Aizvien lielāks skaits tūristu, kas apmeklē Līgatni, vēlas iemūžināt sevi un draugus fotogrāfijās uz cēlās klints fona. Tāpēc klints priekšējā pakājē ir izveidota speciāla skatu platforma, kas nodrošina lielisku ainavu un tai pašā laikā pasargā dabas pieminekli no cilvēku radītās noārdīšanās (smilšakmens iezis ir trausls, tāpēc pa to nav vēlama pārvietošanās).

Papildus nosaukums Alu iezis raksturo Lustūža īpatnību, jo šeit savulaik izkalts liels daudzums alu un pagrabu, un šī ir vienīgā vieta, kur pagrabi kalti pat divos līmeņos. Šodien joprojām vairāki pagrabi kalpo iedzīvotājiem, kur uzsgabāt ziemas krājumus.

Vairāk lasiet - http://www.ligatne.lv/lustuzis

 

Лустузис (пещерная порода)

При посещении Лигатне, первым гостей встречает Лустузис. Он расположен на правом берегу реки Лигатне и тянется на протяжении 250 м вниз по течению, 50 м вдоль кромки леса (выраженного верхнего края склона) на юго-запад и 50 м на юго-восток. Ширина – 4,454 га. Геологический и геоморфологический памятник природы.

Лустузис является излюбленным природным объектом осмотра. Все большее количество посещающих Лигатне туристов желают увековечить себя и своих друзей в фотографиях на фоне величественной скалы. Поэтому у переднего подножья скалы создана специальная смотровая платформа, с которой открывается великолепный вид и в то же самое время она защищает памятник природы от создаваемых человеком разломов (порода песчаника очень хрупкая, поэтому движение по ее поверхности нежелательно).

Дополнительное название Пещерная порода характеризует особенность Лустузиса, так как здесь в свое время было вырублено большое количество пещер и погребов, и это единственное место, где пещеры вырубались в два уровня. И сегодня многие погреба до сих пор служат жителям и они хранят там запасы на зиму.

http://www.visitligatne.lv/lustuzis71?lang=rus

 

View More »

Copyright: Vil Muhametshin
Type: Spherical
Resolution: 6000x3000
Taken: 18/10/2011
Uploaded: 31/10/2011
Views:

...


Tags: smilšakmens klintis; līgatnes upe; rudens; Латвия; latvija
More About Latvia


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.