Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Shirin Art Gallery Aug 2015 Naneh Hassan 02

“من ۷۵ سال پیش در روستای قرامحمد، شهرسهرورد(زادگاه شیخاشراق)به دنیاآمدم. در۹سالگی ازدواج کردم وپس از آن در شهرستان خدابنده ساکن شدم.اشعار،داستانها، مرثیه ها،ضرب المثل ها و شعرها را ازمادرم، خاله ام و جاری ها آموختم و قالیبافی را ازعمه ام (سیمین بر) و عروس خاله ام (گلیباجی) یاد گرفتم و عمه ی کوچکم (امی) نیزسفالگر سنتی بود و از ایشان چیزهای زیادی در مورد سفالگری و خورجین بافی آموختم. برادرانم ازشبیه خوانان(تعزیه خوانان) بنام وقدیمی منطقه بودندکه از شهرهای بزرگ مثل تبریز و تهران و غیره برای شبیه ـ خوانی دعوت می شدندکه اشعار،آوازها و زنگوله زدن (تحریر زدن)به هنگام خواندن را ازآنها یاد گرفتم. در هنگام بافتن قالی یاانجام کار،آواز ومرثیه ی آنها را با خود زمزمه می کردم. برادرانم کتاب های “سراجالقلوب"، “گلستان"، “قمری دربندی”، “جوهری"، “تنبیهـالغافلین" و”دخیل" رابرایم می خواندند. من ازکودکی علاوه بر قالیبافی به کارهایی مثل کشاورزی، دامداری، سوزن دوزی و بافتن دیگر بافتنی های مورد نیاز خانواده مشغول بودم.من هیچگاه نمیتوانم بیکار باشم و مدام در حال انجام کارهستم و نقاشی کشیدن موجب می شود که ذهنآ سودهایی داشته باشم وبه چیز دیگری فکرنکنم و دچار غم و ناراحتی نشوم. بیشت راوقات من پس ازسکونت در شهرستان خدابنده با قالیباف یسپری می شد و شاگردانی هم داشته ام که این هنر را به آنها آموزش می دادم. رنگهای قالی ها را بیشتر از گیاهان طبیعی مانند گیاه آجی (رنگسیاه)، سوتدوگان (زردخام)، گل کدو (زردحنایی) و پوست گردو (مشکی) و غیره درست میکردم و رنگ های نقاشی های من نیز بی تأثیر از رنگها ی طبیعی قالی هایم نیستند. در طول دوران زندگی خود پانزده فرزند به دنیا آوردم که از این تعداد یازده تای آنها از یک تا هفت سالگی بر اثر بیماری ها و نبود امکانات از دنیا رفتند. زبان فارسی را زیاد نمیدانم و به ترکی صحبت میکنم. و پنج کلاس نهضت در سن ۶۰ سالگی خوانده ام و در کودکی نیز تا حدودی امهچلَکه (الفبای قدیم) را از ملا هاشم سهروردی آموختم. داستانهای زیادی می دانستم که با گذشت زمان و کهولت سن و سانحه تصادف برخی از آنها رافراموش کرده ام. داستانهایی مانند: دیو زاد، گوزوگووکوسسا، کوراوغلو،(آیی اوغلو عباس، صغیراوغلو سخماز، قورود اوغلو قورخماز)، جرتی و پرتی،سچان بچان کولبیه قاچان، حیدر شاه و غیره که بیشتر آنها را از خاله فاطمه و مادرم یاد گرفته ام .من از داستانهایی که از آنها آموختم ت اآنجاکه در ذهن دارم درنقاشیهایم استفاده میکنم. درچند سال اخیر به خاطر کم سو شدن چشمانم از قالیبافی منع شده ام و بیشتر وقت خود را با نقاشی کردن پر میکنم امید که در این قرن سرگشتگی و حیرت، شاهد بروز و معرفی و حمایت آخرین راویان نقش ها و آواها و نمایش های سرزمین یچنین کهن و جاودانه باشیم.

ننه حسن

“I was born in Ghara Mohammad village 75 years a go, Sohrevard town (hierarch Eshragh’s birthplace). I married when I was 9 and from then on I’ve lived in Khodabande town.
I learned poems, stories, proverbs and elegies from my mother, aunt and sister-in-law. My older aunt (Siminbar) and my aunt’s doughter-in-law (Goli Baji) taught me how to weave rugs. My youngest aunt (Emmi) was a potter and taught me many things about pottery and saddlebag weaving. My brothers were well- known weepres, invited from big cities like Tabriz, Tehran, etc. to sing and perform for them. I learned many poems and songs, and how to redact from them when they were singing. When weaving rugs or doing housekeeping, I crooned their songs and elegies. My brothers read the books Seraj-al- Gholoob, Golestan, Gomrie darbandi, Jowhari, Tanbih -al- Ghafelin, and Dakhil for me. Beside weaving rugs, I have been involved in tasks such as agriculture, Cattle raising, needling and other kinds of weaving needed for the family. I cannot be jobless in any moment, and must be doing something non-
stop. Painting helps me relax my mind and not think of other things and get sad. Most of time, after settling in Khoda Bande town, I were busy with weaving rugs, and I have had
some students to whom I taught this art. I made the colors
for ... my rugs from plants like Aji plant (black color), Soot Dogan ( raw yellow), Pumpkin Flower (straw yellow) and walnut shells (black), and my painting colors are not unrelated to
my rugs natural colors.During my life, I’ve given birth to 15 children, 11 of them died, between 1 to 7 years old, because of illness and bad facilities of the time. I don’t know Farsi well and I speak Turkish. I studied 5 grades in Nehzat (a school for older students) when I was 60 years old, but I had learned Ame Chelke (the aboriginal alphabet) from Mola Hashem Sohrevardi. I knew many tales, but I’ve forgotten some of
them because of getting old and of course due to an accident which I had, tales like Div Zad, Goozo Goo Kossa,Kor Oglu,(Aee Oglu Abbas, Segir Oglu sikhmaz,Gorud Oglu Gorkhmaz), Jerti o perti ,Sechan bechan kolbeya gachan, Heidar Shah, etc. which most of them I learned from my mother and my aunt Fateme.I use whatever I remember from their stories in my paintings. Recently, I’ve been prohibited from weaving rugs, so I spend my leisure time on painting.”

Naneh Hassan

نمایشگاه آثار " ننه حسن " شهریور 1394 گالری شیرین

View More »

More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.