N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us

This panorama is not currently enabled for commercial licensing. Click here to ask us to help you find a replacement. If this is your panorama, Click here This panorama is not currently enabled for commercial licensing.

LICENSE MODAL

0 Likes

Poland Kościół w Skrzydlnej
Poland

Church in Skrzydlna - the church was founded by the owner Skrzydlna Prokop Pieniazek in the sixteenth century. The temple was consecrated in 1585. With time, part of the structure was diminished and the demolition was necessary. Damaged parts - the chancel and sacristy - Walled. Over time, it was necessary to undertake further conservation work: in 1787 the nave was extended and introduced virtual vault, was built in 1838, the baroque tower, which was subsequently renewed in 1959. It is nave, wooden carcass construction.


The nave roof covered jednokalenicowy of the bell tower. Dominated by a wooden tower with a spire and nadwieszona baroque helmet. The interior is decorated with polychrome figural and ornamental. Baroque main altar of the seventeenth century. On the side of the main altar is the Renaissance tomb of the founder of the church, Prokop Pieniazek, made of sandstone.

Kościół w Skrzydlnej - kościół ufundowany został przez właściciela Skrzydlnej Prokopa Pieniążka w XVI wieku. Świątynia została konsekrowana w 1585 roku. Z czasem część konstrukcji uległa znacznemu osłabieniu i konieczna była rozbiórka. Zniszczone fragmenty - prezbiterium i zakrystię - wymurowano. W miarę upływu czasu konieczne było podejmowanie dalszych prac konserwatorskich: w 1787 roku rozbudowano nawę i wprowadzono sklepienia pozorne, w 1838 roku dobudowano barokową wieżę, która następnie została w 1959 roku odnowiona.

Jest jednonawowy, drewniany, konstrukcji zrębowej. Nawę przykrywa jednokalenicowy dach z wieżyczką na sygnaturkę. Góruje nad nim drewniana wieża z nadwieszona iglicą i barokowym hełmem. Wnętrze świątyni zdobi polichromia figuralna i ornamentalna. Ołtarz główny barokowy z XVII wieku. W boku ołtarza głównego znajduje się renesansowy nagrobek fundatora kościoła, Prokopa Pieniążka, wykonany z piaskowca.

View More »

comments powered by Disqus
More About Poland