N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Condividi questo panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Leggi oltre
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, Contattaci
Embed this Panorama
LarghezzaAltezza
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, Contattaci
LICENSE MODAL

26 Likes

Landfill of solid municipal waste
Slovakia

Landfill of solid municipal waste Salkova Waste disposal sites can be dangerous for the environment, so they must meet strict limits. Regional landfill of solid municipal waste in Banska Bystrica-Salkova operation since 1998, exported it to municipal waste which is not dangerous from Banská Bystrica and its surroundings. Its capacity is about 2.1 million cubic meters, at the moment is filled with about 15 percent and in service should remain an additional 30 years. Powered by multi-stage treatment of leachate - biological treatment, physico-chemical cleaning and scraping in stabilization tanks. It is one of the safest landfills in Slovakia and is operated by Fy Marius Pedersen.

Skládka tuhého komunálneho odpadu Šálková.

Skládky odpadu môžu byť nebezpečné pre životné prostredie, preto musia splňovať prísne limity. Regionálna skládka v Banskej Bystrici-Šalkovej funguje od roku 1998, vyváža sa na ňu komunálny odpad z Banskej Bystrice a okolia, ktorý nie je nebezpečný. Jej kapacita je zhruba 2,1 milióna kubických metrov, nateraz je zaplnená asi na 15 percent a v prevádzke by mala zostať ďalších 30 rokov. Používa technológiu viac stupňového čistenia priesakových kvapalín – biologické čistenie, fyzikálno-chemické čistenie a dočisťovanie v stabilizačných nádržiach. Je jednou z najbezpečnejších skládok na Slovensku a prevádzkuje ju Spoločnosť Marius Pedersen.

 

Copyright: Cibula Vincent
Type: Spherical
Resolution: 6324x3162
Taken: 27/03/2011
Caricate: 27/03/2011
Aggiornato: 09/03/2015
Numero di visualizzazioni:

...


Tags: Šálková skládka odpad landfill waste
comments powered by Disqus
More About Slovakia