نمایشگاه گروهی چاپ دستی گالری آریا

  • تهران ، خیابان ولی عصر، یه را بهشتی، کوی زرین، شماره 10، تلفن 88716401 گالری آریا

  • Link: www.majidpanahi.com
  • Phone: 09123393315
  • email: info@majidpanahi.com
نمایشگاه گروهی چاپ دستی در گالری آریا با آثاری از زهرا بهرامی، الهام پارسیان، مریم جهانی، مهرنوش رمضانیان، شیوا سر لک، آزاده کیقبادی، قاسم لطفی، نازیلا مقدم، المیرا میرمیران، مارکیز نکوروح و الهام هاشمی
Bekijk op de kaart