نمایشگاه نقاشی های حامد صدر ارحامی با عنوان قطعنامه مهر 1391 گالری والی

به گزارش همشهری آنلاین، صدرارحامی، عضو گروه نقاشان سویدا، عضویت در گروه نقاشان ایماژ و سرپرستی گروه نقاشان مهرفام را در کارنامه خود به همراه برگزاری چندین و چند نمایشگاه داخلی و همچنین نمایشگاه‌های خارجی از جمله در کشورهای امارات، ترکمنستان و... را دارد.وی در مورد دلیل انتخاب قطعنامه برای این نمایشگاه می‌گوید: تصور کن نشسته‌ای روی صندلیت، فنجان قهوه داغ در دستهات. تصور کن نشسته‌ای درست وسط یک میدان پر هیاهو، دود، اتش، گلوله، شمشیر، دشنام و نفرین....(more)
Bekijk op de kaart