Luyện nghe tiếng hoa radio


Unknown Location
Views: 0
About Luyện

Mình chỉ mới học tiếng trung được 2 tháng, vô tình phát hiện trang này. Vừa được luyện nghe tiếng trung, vừa được nghe những mẫu chuyện trong cuộc sống, mình rất thích. Các mẩu chuyện tuy thật buồn nhưng nghe lại rất sâu lắng. Chắc là nhờ bạn đọc truyền cảm. Có thêm động lực tiếp tục chặng đường học tiếng trung :)))))))))) https://www.youtube.com/watch?v=ncsYkfF_9nw

This contributor hasn't got publicly available content yet