Pars Athena dej

‎گروه شرکت های آتنا با هدف پاسخ به نياز بازار در زمینه تجهیزات شبکه و امنیتی و ارائه خدمات جامع ‪ICT‬ به كاربران شروع به فعالیت نموده است. این گروه متشکل از دو شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات آتنا با تکیه بر راهکارهای جامع در حوزه تجهیزات شبکه و شرکت پارس آتنا دژ (پاد) با تکیه بر راهکارهای جامع امنیت شبکه و اطلاعات می باشد. هدف گروه شرکت های آتنا بر مبنای ارائه خدمات متمایز و محصولات مطرح در سطح جهان به دو بخش کاربران خانگی و سازمان های بزرگ و دول...(more)
Vezi pe harta

Athena Co. - 10

ERROR:

Adobe Flash Player 9 (or newer) needed...click here to download...