نمایشگاه گروهی انسان از نگاه معاصر خرداد 1391 گالری فروهر

  • تهران، بلوار آفریقا(جردن)، نبش بلوار گلستان، پلاک 2، تلفن 22041139

  • Link: www.artin360.com
  • Phone: 09123393315
  • email: info@majidpanahi.com
 همواره انسان و تامل در پیچیدگیهای شخصیت او سوژه ذهنی هنرمندان بوده است. با عبور از اومانیسم سنتی، پیکر انسان به نمایش مفاهیم انتزاعی، حکایات، احساسات و سایر مضامین مرتبط پرداخته است. پس از آن هنرمندان غربی در پی اعتراض به رخدادهایی پیامدهای جنگ، تفکیک جنسیت و چالشهای دیگر فراروی انسان، از بدن خود بطور مستقیم در هنر اجرا برای تاثیرپذیری هر چه بیشتر استفاده کردندهنر معاصر و بویژه مجسمه سازی معاصر فاصله بین نگاه سنتی به پیکر انسان، و بدن به عنوان ک...(more)
Visa på karta