نمایشگاه " ابوالفضل لیره " با عنوان " اکانت آمیبا " اردیبهشت 1392 گالری آتبین

  • تهران خیابان ولیعصر پایین تر از چهاراه چمران کوچه خاکزاد پلاک 42

  • Link: www.artin360.com
  • Phone: 09123393315
  • email: info@majidpanahi.com
شانزدهمین نمایشگاه لیره در امتداد تلاش‌های قبلی‌ او در عینیت بخشیدن به مفاهیم انتزاعی ذهنی‌ است و مانند آثار قبلی‌اش از موسیقی جدا نیست؛به واژه درآمدن احساسی‌ است بر آمده از گفتار یا کتابی‌ که در ذهن او نقش بسته است.او می‌‌گوید :((موسیقی همواره همراه من است،نه چیزی را ترجمه می‌‌کنم و نه برای عناوینی تصویر می‌‌سازم.آثارم تنها خوانشی از یک ذهنیت است و بی‌ شک همهٔ آن نیست.در جهان واقع تاویل‌ها به هم گره می‌‌خورند و پیش فهم‌ها منجر به تاویل‌های متفاو...(more)
View on map

Atbin Art Gallery May 2013 Abolfazl Lireh Amoeba Account 01

ERROR:

Adobe Flash Player 9 (or newer) needed...click here to download... 

شانزدهمین نمایشگاه لیره در امتداد تلاش‌های قبلی‌ او در عینیت بخشیدن به مفاهیم انتزاعی ذهنی‌ است و مانند آثار قبلی‌اش از موسیقی جدا نیست؛به واژه درآمدن احساسی‌ است بر آمده از گفتار یا کتابی‌ که در ذهن او نقش بسته است.

او می‌‌گوید :((موسیقی همواره همراه من است،نه چیزی را ترجمه می‌‌کنم و نه برای عناوینی تصویر می‌‌سازم.آثارم تنها خوانشی از یک ذهنیت است و بی‌ شک همهٔ آن نیست.در جهان واقع تاویل‌ها به هم گره می‌‌خورند و پیش فهم‌ها منجر به تاویل‌های متفاوت می‌‌شود.شاید بتوان گفت آثارم فضایی است برای تامل در تضادی بی‌ پایان با خویش.))


This is Lireh’s 16th  exhibition and in the continuation of his previous collections & yet another try for visualizing the abstract and subjective concepts. About his work he says:  “music is always with me and in me. I neither translate nor illustrate the subject; my canvases are just another reading of a mentality & surely not all of it. In real world interceptions entangle and preconceptions led to new interpretations. In another word my work is a space for pondering about an everlasting self-contradiction. 


 نمایشگاه " ابوالفضل لیره " با عنوان " اکانت آمیبا " اردیبهشت 1392 گالری آتبین http://www.artin360.com/Atbin.htm