نمایشگاه گروهی ششمین سالانه منتخب نسل نو 1390 گالری محسن

  • تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره 42، تلفن 22255354

  • Link: www.majidpanahi.com
  • Phone: 09123393315
  • email: info@majidpanahi.com
ششمین دوره منتخب نسل نو روز 12 اسفند 1390 در سه گالری هما ، شیرین و محسن برگزار می شود . طبق روال گذشته صد قطعه از پنجاه هنرمند در این سالانه به نمایش درمی آید . بنابر نظر هیئت انتخاب آثاری در این دوره به نمایش درخواهد آمد که اساسن خود را از روزآمدهای هنر دور نگاه داشته اند و شباهت ظاهری با آثار مآلوف  شناخته شده ی  بومی و غیر بومی نداشته باشند . هیئت داوران نیز متشکل از حمید سوری ، هومن مرتضوی و مژگان انجوی ضمن تائید نگاه گروه انتخاب اعلام نمود ...(more)
View on map