نمای روز و شب از فضای سبز دفتر آقای ایزدپناه شهریور 1391

دفتر آقای ایزدپناه واقع در خیابان سهروردی شمالی است که توسط شرکت مهندسین مشاور پادیاو پارث طراحی و اجرا شده، همچنین فضای سبز واقع در حیاط پشتی این دفتر توسط شرکت وربن طراحی و اجرا گردیده استدر این تور 360 درجه میتوان در دو فضای روز و شب این حیاط را دید
View on map

Padiav Parth Co Payam Izadpanah Hassan Hajmoshir Bahram Shokohian Verben Co Aug 2012 02





ERROR:

Adobe Flash Player 9 (or newer) needed



...click here to download...