0 Likes

Bai Dai Beach Phu Quoc Island 2
Phu Quoc Island

Từ Gành Dầu, theo con đường đất đỏ chạy dọc bờ biển về thị trấn Dương Đông, đi qua Bãi Dài, một bãi biển rất đẹp và còn hoang sơ. Dọc bãi Dài là hàng Dương mọc sát bờ biển, cát ở đây có màu vàng óng ánh, nước rất trong và sạch.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Uploaded: 10/02/2011
Updated: 11/06/2014
Views:

...


Tags: bai dai; phu quoc; beach; island
comments powered by Disqus

Thang Bui
Bai Dai Beach Phu Quoc Island 3
Thang Bui
Bai Dai Beach Phu Quoc Island 1
Thang Bui
Ganh Dau Foreland Phu Quoc Island 2
Thang Bui
Ganh Dau Foreland Phu Quoc Island
Thang Bui
Ganh Dau Phu Quoc Island Vietnam 1
Thang Bui
Bai Dai Beach Phu Quoc Island 4
Thang Bui
Phu Quoc National Forest 2
Thang Bui
Phu Quoc National Forest 3
Thang Bui
A Wooden Bridge In Cua Can Village Phu Quoc Island
Thang Bui
Phu Quoc National Forest 1
Thang Bui
Cua Can Commune Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
Chris Ellenbogen
Tower Top
Travel-Sphere.com
Preah Pithu V (Angkorian Ruin) [Cambodia]
Imago Mundi
Library of the Convento de Santo Domingo - Century XVI - Lima - Perú
dieter kik
Swarm of Bees by the Beehive
Littleplanet.nl - Roelof de Vries
De Rotterdam: Panoramic view from the largest building in Europe
Willy Kaemena
Las Vegas - 2014
Olga Parshina
Into the brain
Nikolay Isaev
House mountain
Travel-Sphere.com
The Bayon. Towers of Smiling Faces [Cambodia]
Tomek Zuk
Lindenbrunn Sunrise
Ruediger Kottmann
Paris de la Tour Eiffel
Belmando Poll
Kaledos Alytus Skulptura
Thang Bui
Linh Ung pagoda
Thang Bui
Vineyard in Ninh Hai, Ninh Thuan
Thang Bui
Doan Mon One Of The Five Vestiges Of Thang Long Royal Citadel In Hanoi
Thang Bui
Doan Mon At Night
Thang Bui
Hanoi Opera House, a day without performance
Thang Bui
Happy New Year Celebration In Hanoi 2
Thang Bui
Morning in Long Bien bridge
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
On The Boat In Ha Long Bay
Thang Bui
Sunrise in Lang Co beach
Thang Bui
The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 1
Thang Bui
Mausoleum of King Minh Mang-Salutation Court and Stele House
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.