0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Uploaded: 15/02/2011
Updated: 11/06/2014
Views:

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
Dirk Albrecht
Lamer Resort Phu Quoc
Thang Bui
Duong Dong Lake Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Cua Can Commune Phu Quoc Island Vietnam
Marijan Marijanovic
Navotina From Gradina
Calvin K McDonald
Hells Canyon - Black Point - Idaho, USA
sun-debin
宽甸天桥沟枫叶1
sun-debin
宽甸天桥沟枫叶2
Andy Bryant
Memorial at Museum of the Great Patriotic War
heiwa4126
Cherry blossom in Yanaka cemetery
Carniciega Beach of Verdicio
David Waldo
USS KIDD Ammunition Handling Room Baton Rouge LA
Reza Pazhouhesh
Klcc Aqarium
Mervin Manangan
Enoshima Lighthouse view from top
Andy Bryant
Park Volodimirski Kiev
Marek Kosiba
Mono Lake
Thang Bui
Trang An Nature Reserve Ninh Binh 1
Thang Bui
Duong Dong Lake Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Six Outlets Of Hoa Binh Dam
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Ban Co mountain
Thang Bui
Mcve H Mong Dzao Showroom
Thang Bui
On The Way From Bat Trang Pottery Village To Hanoi
Thang Bui
Tran Quoc Pagoda
Thang Bui
Long Bien bridge
Thang Bui
Tay Phuong Pagoda 5
Thang Bui
87 Ma May House 3
Thang Bui
August Revolution Square 1
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.