0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Uploaded: 15/02/2011
Updated: 11/06/2014
Views:

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 1
Frank Luetgenau
Lido Venedig
Roger Berry
Arattupuzha Pooram
Wojciech Sadlej
Spokojna 15 Garaz
Richard Chesher
Symbiosis in the Blue Lagoon, New Caledonia
Bob Stapleton
Red Phone Booth
Stephan Messner
Der Sesriem Canyon führt nur selten so viel Wasser wie im März 2009
Thomas Humeau
Ceasars palace - The Forum shops - Las Vegas
Tim Hayes
DC Snowmageddon
Min Heo
in front of UNIQLO, Shinsaibashi street
Simone Pireddu - Bruno Manca
Internal Old Spanish Tower Porto Giunco Villasimius Sardinia
Simone Pireddu - Bruno Manca
Old Spanish Tower Porto Giunco Villasimius
Richard Chesher
World Heritage Site New Caledonia Southern Lagoon
Thang Bui
Hoa Binh Dam 1
Thang Bui
Sunset In Westlake Hanoi
Thang Bui
Vietnam Museum Of Ethnology 5
Thang Bui
The Flag Tower Of Hanoi
Thang Bui
The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 8
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Hanoi Opera House, a day without performance
Thang Bui
Hanoi Museum 4
Thang Bui
Happy New Year Celebration In Hanoi 4
Thang Bui
Cat Ba South West Watching Tower
Thang Bui
Construction site of a new hospital in Hanoi
Thang Bui
Hcmc Opera House
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.