Results for @tags fish sauce
Displaying 1 result

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

Published over 3 years ago by Thang Bui

License license

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối đượ<a href="http://www.360cities.net/image/fish-sauce-barrels-house-phu-quoc-island-asia">...(more)</a>