Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
シェア
mail
License license
loading...
Loading ...

パノラマを撮影したのは Thang Bui EXPERT MAESTRO 撮影日 02:36, 04/02/2011 - Views loading...

Advertisement

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

The World > Asia > Phu Quoc Island

  • いいね! / ダメ
  • thumbs up
  • thumbs down

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

comments powered by Disqus

Phu Quoc Island付近のパノラマ

map

A: Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

Thang Bui作, ここから380メートル

Bãi Trường (long beach) là một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, dài gần 20km từ Dinh Cậu đến khoé...

Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

B: Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

Thang Bui作, ここから410メートル

Chợ đêm Dinh Cậu nằm trên đường Võ Thị Sáu, gọi thế là vì nằm gần Dinh Cậu, chợ chủ yếu bán hải sản v...

Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

C: Duong Dong Town Phu Quoc Island

Thang Bui作, ここから480メートル

Duong Dong Town Phu Quoc Island

D: Duong Dong Port

Dirk Albrecht作, ここから490メートル

Duong Dong Port

E: Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

Thang Bui作, ここから530メートル

Cầu Nguyễn Trung Trực bắc ngang qua sông Dương Dông, ở thị Trấn Dương Đông.

Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

F: Dinh Cau Phu Quoc 4

Thang Bui作, ここから570メートル

Dinh Cau Phu Quoc 4

G: Dinh Cau Phu Quoc 2

Thang Bui作, ここから620メートル

Dinh Cau Phu Quoc 2

H: Dinh Cau Phu Quoc

Thang Bui作, ここから630メートル

Dinh Cau Phu Quoc

I: Dinh Cau Phu Quoc 3

Thang Bui作, ここから660メートル

Dinh Cau Phu Quoc 3

J: Lamer Resort Phu Quoc

Dirk Albrecht作, 2.2kmかなた

Lamer Resort Phu Quoc

このパノラマはPhu Quoc Islandで撮影されました

これはPhu Quoc Island領域の概要です

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.

このパノラマをシェアする