0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
送信日: 15/02/2011
更新日: 11/06/2014
見られた回数:

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
Dirk Albrecht
Lamer Resort Phu Quoc
Thang Bui
Duong Dong Lake Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Cua Can Commune Phu Quoc Island Vietnam
George Atanasov
The old Church inKremikovtsy Monastery
FunkBox Imagineering
Sunset over Ntwetwe Pan overlooking the Makgadikgadi Game Reserve Botswana
Hans Molenkamp
National Library Budapest
Rommel Bundalian
Gota 1 2
FunkBox Imagineering
Ai Ais Richtersveld Transfrontier Park Namibia
Manuel Schaefer
Yamseller, Benin City, Nigeria
Hans Molenkamp
Vajdahunyad Castle Budapest
Louis-Alexis Fontaine
081102 Ranohira Mada 004
Rolf Ris
Matterhorn
Jürgen Schrader
Wiwannihütte
Hans Molenkamp
National Gallery
Jedsada Puangsaichai
Wat Sa Si, Sukhothai Historical Park
Thang Bui
Sunset over Hanoi skyline
Thang Bui
Hanoi Kendo Club 2
Thang Bui
Le Duan Pham Ngoc Thach Crossroad Hcmc
Thang Bui
Tea Hills In Moc Chau Plateau 2
Thang Bui
Boat Rowers At Van Long Nature Reserve
Thang Bui
New Friends
Thang Bui
Dong Xuan Market 3
Thang Bui
Under Long Bien Bridge
Thang Bui
Khe Ga fishmen village, sunset
Thang Bui
Bat Trang Pottery Village 2
Thang Bui
L Espace French Cultural Centre 2
Thang Bui
Tomb Of King Ngo Quyen In Cam Lam Village
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.