Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Číst dál...
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Shirin Art Gallery Aug 2020 Moein Shafei The Samite Wearing Lady 02
Tehran

خوشبختانه تاریخ ایران مملو از قصه های بکر وتازه است و چه حیف که این روزها بیشتر ایرانیان کمترین زمان خود را به مطالعه اختصاص می دهند. مردمی که با یک پشتوانه تاریخی طول و دراز اغلبشان از گذشته خود بی خبرند و هر بار که می شنوند برایشان تازه است. اما هیچگاه ادبیات، تاریخ و حتی علم تنها نبوده اند. و اینجاست که هنر می تواند مسیری فراهم سازد و مخاطب را به این شاهرگ های زندگی پیوند دهد

بعد از تجربه برگزاری نمایشگاه «نورچشمی های اتاق آینه» در فروردین ماه ۱۳۹۸، بار دیگر و بر اساس قصه ای دیگر از تاریخ ایران نمایشگاهی برپا شده است با عنوان «خاطرات خاتون خلعت پوش». قصه ای با نگاه به شخصیتی حقیقی در تاریخ قاجار. زنی که همواره در تصمیمات زندگی خود محدود بوده است.

اینبار هم مانند گذشته معین شافعی هنرمندانی را گرد هم آورده است تا با هنر نقاشی، تصویرسازی، حجم و ترکیب مواد و با نگاهی آزادانه به یک قصه دیگر، تصویری تازه خلق کنند

هدف، نمایش آثاریست بکر و تازه، براساس قصه ای بکر و تازه از تاریخ ایران. شاید بهانه ای شود برای رجوع مخاطبین به تاریخ کشورشان، در کنار تماشای هنری که تلاش دارد بر اصالت خود پایدار بماند. چرا که جامعه امروز هنرهای تجسمی در ایران با سرعت نه چندان کمی به سمت و سویی می تازد که بوی بی هویتی از آن به مشام می رسد. برپایی نمایشگاه هایی مانند «نورچشمی های اتاق آینه» و «خاطرات خاتون خلعت پوش» تلاشی دیگر هستند برای رسیدن به ارتباطی ساده تر، فارغ از ادعای مقلدانه روشنفکری با مخاطبی که از فاصله با هنری که نمی فهمد خسته شده است

« خاطرات خاتون خلعت پوش »

چه نفرینی؟ قسم می خورم که قتل شاه که برادرم بود و کور شدن سوگلی اش بخاطر نفرین های من نبود. اگر با نفرین کارها درست می شد که باید همه اجدادم از بین می رفتند. آه امیر بزرگ ...می دانم تو نمی خواستی در این شهر پر بلا ازدواج کنی. من هم با آن همه خدمتکار و لباس های زرین و ثروت نمی خواستم با یک بچه آشپز بی فامیل ازدواج کنم. اما چاره ای نداشتیم. چون دستور قاطع بود و ما هم مجبور بودیم اجرا کنیم. همه عمرم هیچگاه آزادی عمل نداشتم. مادرم مسئولیت مرا به دست برادر تاجدارم سپرد و او هم انگار همیشه من را مانند وسایل وزارت می دانست. هر بار دلش می خواست من را به خانه وزیر تازه فرستاد. شاهدختی بودم که اولین بار مرا  به ازدواج تو درآوردند. خودشان هر کاری می خواستند کردند. اما نمی دانستند عشق مانند درخت در جان ما می روید. حیف که بازی قدرت در میان خانواده من یک عادت طولانیست. مادرم را خوب می شناختم. مدام میگفت: «آشپززاده؟ هم وزیر باشد و هم داماد دربار؟»

برای همین لباس پوشیدم و با تو به تبعید رفتم. اگر قرار بود با تو تا آخر دنیا هم بروم می رفتم. مانند روح شدی برای بدن من و من همیشه از قهوه های زهرآلود که رسم خانواده ام بود می ترسیدم. قبل از تو غذا و نوشیدنی هایت را می چشیدم تا مسموم نباشد. اما نمی دانستم روش تازه خانواده ام با تیغ تیز است. روح را از من گرفتند و بدنم از تو خالی شد. هیچوقت از تو جدا نمی شدم و حالا هم که نیستی از تو جدا نمی شوم. آه امیر من ... آشپززاده ای بودی که ارزشت از هزار بچه اعیانی بیشتر بود

هنرمندان

وحید آرین/ شیرین بابازاده/ افشین باقری/ سپهر بختیاری/ سهیل بسطامی/ شکیبا پرورش/ محسن حبیبی/ مونا حسین زاده/ کاوه خان‌آبادی/ طلا درنگی/ مهشید راقمی/ پژمان رحیمی‌زاده/ بارانا سعادت/معین شافعی/ آبان صالحی/ احسان ضیایی/ کیوان عسگری/ دلارام فقانی/ شعیب کاشانی/ الهه کشاورز/ امیرعلی مومن/ سجاد میرمعینی/ آرش نظری/ حامد نوروزی/ درسا هاشمی

 

Introducing “The Samite –wearing Lady” Exhibition :

Fortunately, the history of Iran is rich with fresh and unexplored tales and it is such a regret nowadays most Iranian spend less time to read. It is sad that people with a long and ancient historical background are most often unaware of their past and it appears to them as fresh news whenever they hear it. Nonetheless, literature, history and even science have never been alone and it is on this point that art can prepare a path and join the audience with the veins of life.

After the experience of “The Beloveds of the Mirror Chamber” exhibition in April 2019, another exhibition has been held once again and based on another tale in the Iranian history, titled “The Memoires of the Samite Wearing Lady”. It is a story by looking at the real personality in Qajar History. A woman has always been restricted in her life decisions. This time too, as before, Moein Shafei  has gathered a number of artists to create a genuine picture by painting, imaging, graphic and materials composition  through adopting a free approach to another tale.

The goal is to exhibit untouched and fresh works based on an unexplored and fresh story in the Iranian history. Perhaps, it can serve as a motivation to direct audiences towards the history of their country. Along with viewing an art which strives to sustain its genuineness; for, the current society of visual arts in Iran is heading with not a slow paste to a direction which smells like loss of identity. Holding exhibitions such as “The Beloveds of Chamber of Mirror” and “The Memoires of the Samite-wearing Lady” are other efforts in achieving a simpler communication, free from intellectual copying condescension, with an audience frustrated from his distance with an art he is unable to grasp

The Memoires of the Samite-Wearing Lady

“What curse? I swear (to God) the murder of the King who was my brother and the blindness of his favorite wife were not because of my curses. If curse could solve anything, all my ancestors must have been destroyed by now. Oh, Great Amir…I know you did not desire to marry in this tragedy-stricken city. I, with all those servants, golden clothes and wealth did not wish to marry the son of a cook with no noble background either. Though, we had no other choice. It was a strict order and we were forced to obey. All my life I have never been enjoying any freedom in my affairs. My mother put my faith in the hands of my royal father and he, too, always viewed me as if like a ministerial tool. Whenever he wished, he would send me to the house of a new minister. I was a princess who had to be a first-time bride. They did whatever they wanted.

But they were unaware love would grow in our hearts like a tree, alas the game of power is a long habit in my family. I knew my mother well; she would always say: “Son of a cook? To be both a minister and the royal son-in-law?”

For that reason, I wore my clothes and went to exile with you. I would go with you even to the end of the world. You became a soul for my body and I was always afraid of the poisonous coffee which is the tradition of my family. I used to taste your food and drink before you touch them to ensure they are not poisonous, though, I was unaware the new custom of my family is trying the sharp blade. They took away my soul and my whole being was emptied from you. I would never leave you and even now, although you are not any more, I still do not depart from you. Oh, my Amir… You were the son of a cook who was worthy than thousands of boys who were born in wealthy mansions.”

Artists: Vahid Arian/ Shirin Babazadeh/ Afshin Bagheri/ Sepehr Bakhtiyari/ Sohayl Bastami/ Shakiba Parvaresh/ Mohsen Habibi/ Mona Hoseinzadeh/ Kaveh Khanabadi/ Tala Derangi/ Mahshid Raghemi/ Pejman Rahimizadeh/ Barana Sadat/ Moein Shafei/ Aban Salehi/ Ehsan Ziaee/ Kayvan Asgari/ Delaram Faghani/ Shoein Kashani/ Elaheh Keshavarz/ Amirali Momen/ Sajad Mirmoeini/ Arash Nazari/ Hamed Norouzi/ Dorsa hashemi

نمایشگاه گروهی " خاتون خلعت پوش" به کوشش " معین شافعی " مرداد 1399 گالری شیرین

 

 

 

More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.