N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
(This panorama is not available for embedding)
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Kęty kościół NSPJ
Poland

Kościół w Kętach parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa na osiedlu 700-lecia 22.

HISTORIA

 

UWIELBIĆ BOGA

W JEGO ŚWIĄTYNI.

20 LAT BUDOWANIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Nie wszyscy w naszej wspólnocie pamiętają tę ważną i historyczną już datę – 26 czerwca 1987 roku. Czas szybko upływa. Minęło właśnie 20 lat, kiedy Jego Ekscelencja ks. kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski erygował dekretem parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach na osiedlu 700 – lecia.

Czas był już najwyższy, bo rosnąca liczba mieszkańców Kęt i rozbudowujące się miasto wymagało podziału starej parafii i budowy nowej świątyni. Dobrze to rozumiał ks. proboszcz prałat Ferdynand Bochaczyk, który czynił mozolne starania u władz, niechętnym tym pomysłom. Jednak konsekwentny w swoich działaniach doprowadził do wykupu gruntu z przeznaczeniem pod budowę świątyni. Miejsce było znakomite, bo w sercu dzielnicy Nowe Miasto.

25 kwietnia 1985r. ks. kardynał Macharski podczas polowej Mszy św. poświęcił pusty jeszcze plac przyszłej budowy i samotnie stojący krzyż. Modlitwy wiernych pod tym krzyżem, szczególnie w czasie nabożeństw majowych i czerwcowych, a także nowenny do Matki Bożej Pocieszenia w kościele w Rynku sprawiły, że Pan wysłuchał wołania ludu Bożego i upragnione pozwolenie władz na budowę wreszcie nadeszło. Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany ks. Józef Grzesiuła. Od tego momentu rozpoczęło się tworzenie wspólnoty wiernych i wznoszenie kolejno budynków zespołu sakralnego.

Ludzie zaczęli ofiarnie wspomagać budowę, organizując wyżywienie dla robotników, wykonując prace mniej fachowe i porządkowe. W wybudowanym domu katechetycznym utworzono pomieszczenie na kaplicę, gdzie rozpoczęły się regularne nabożeństwa. Wznoszono jednocześnie budynek plebanii i przystąpiono do pierwszych prac budowlanych kościoła. Po kilku latach trudnej pracy na stanowisku proboszcza nowej parafii księdza Józefa Grzesiułę zastąpił ks. Jerzy Leśko.

Z zapałem i energią przystąpił do organizowania wiernych do dalszych prac, doprowadzając do poświęcenia w stanie surowym kościoła. Wiele też uczynił dla uporządkowania parceli, otaczając ją ładnym ogrodzeniem, sadząc szlachetne drzewa i tworząc estetyczne zielone skwery. Jednocześnie za sprawą pielgrzymów, którzy z parafialnej pielgrzymki przywieźli z Fatimy figurę Matki Bożej do tworzonej kaplicy, wprowadził piękne do dziś celebrowane nabożeństwa fatimskie. W tym czasie Msze święte zaczęły być odprawiane już w nowym kościele. Na jednej ze ścian zewnętrznych kościoła odsłonięto i poświęcono Pomnik Pamięci Ofiar Nazizmu i Komunizmu, a wysiłkiem Kęczan z USA i wiernych Parafian ufundowano figurę Chrystusa z brązu, która stoi nad głównym wejściem do kościoła, witając wchodzących do świątyni. Powstał też parafialny chór „Głos Serca”, który pod kierunkiem organisty pana Pawła Karpińskiego uwielbia Boga śpiewem już 14 lat.

Od kilku lat dzieło budowy kościoła kontynuuje nowy proboszcz ks. kanonik Jerzy Musiałek, który roztropnie gospodarując parafialnymi funduszami, w krótkim czasie i bez długów, znacznie upiększył wnętrze naszej świątyni, wzbudzając podziw i szacunek parafian ze względu na rozmiar pomyślnie wykonywanych tak wielkich inwestycji. Zostało zainstalowane nowe podłogowe ogrzewanie, położono piękną posadzkę, wykonano ławki.

Ponad dwa lata, od 1 kwietnia 2004 r. w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, miejsce ciszy i szczególnej obecności Boga, gdzie wielu znajduje siłę, pokój, radość i sens życia.

Ogromnym osiągnięciem ks. proboszcza Jerzego Musiałka jest zakup do świątyni wspaniałych koncertowych organów, które uroczyście poświęcił Jego Ekscelencja ks. biskup Tadeusz Rakoczy wspólnie z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Adamem Dyczkowskim 30 listopada 2006r. Do chwili obecnej są to największe w naszej diecezji organy. Zainstalowane na przestronnym chórze ładnie wypełniają wnętrze w nowoczesnej obudowie. Ceramiczne figury św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, i św. Grzegorza Wielkiego dopełniają pięknej całości.

Ostatnio rozpoczął ks. Proboszcz instalowanie nowoczesnych witraży ubogacających wystrój kościoła. Nasza świątynia z uwagi na swoją przestronność jest w szczególny sposób predestynowana do organizowania koncertów muzyki sakralnej, organowej czy chóralnej, spotkań teatralnych. Mieszkańcy Kęt, będąc w pewnym oddaleniu od wielkich centrów kultury, gdzie są teatry, filharmonie, festiwale muzyczne, muzea, maja ograniczone możliwości obcowania ze sztuką i dziełami kultury. Dlatego cieszy fakt, że ks. proboszcz Jerzy Musiałek dostrzega ten problem i od jakiegoś czasu w naszej świątyni możemy, uwielbiając Boga, doznawać także wielu przeżyć estetycznych. Wielkie Bóg zapłać za to, co było do tej pory. W naszą wdzięczną pamięć zapadł między innymi koncert amerykańskiej orkiestry „Gustavus Wind Orchestra”, I i II koncert chórów poświęcony pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II, koncert sopranistki Bożeny Grudzińskiej – Kubik i organisty Stanisława Pielczyka. Niezapomnianymi również pozostaną Wieczór Pasyjny z organistą Krzysztofem Karczem i Bożeną Grudzińską – Kubik oraz ostatni cudowny Jubileuszowy Koncert Organowy i Smyczkowy kwartetu „Appasionato” i organisty Dominika Sprady w hołdzie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z podziękowaniem za wszelkie łaski, jakie otrzymała nasza wspólnota parafialna w ciągu tych 20 lat. Z wielka radością już oczekujemy na zapowiedziany koncert 9 września 2007 roku z udziałem J.E. ks. biskupa Adama Dyczkowskiego z okazji Jego pięknego jubileuszu 50 – lecia kapłaństwa.

Przed nami trzecia dekada budowania wspólnoty parafialnej i wznoszenia kościoła materialnego. Radujemy się, że pięknieje i wzbogaca się on w nowe elementy. Jest to źródłem naszej dumy i forma uwielbienia Boga w Jego świątyni. Ważne, aby w tym budowaniu nie ustawać i angażować się według swoich sił i możliwości. Pamiętajmy przeto o słowach św. Pawła: „Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.” (2 Kor 9, 6-7). Trzeba też wyrazić nadzieję, że dzięki trosce księdza Proboszcza z czasem będziemy dorastać do pełnego przeżywania, przyswajania i odbioru dzieł sztuki podczas koncertów w naszej świątyni i coraz liczniej w nich uczestniczyć, uwielbiając Boga i ubogacając samych siebie. Powiedział bowiem Pan Jezus „Nie samym chlebem człowiek żyć będzie.” (Łk 4, 4).

Wacław Korytowski

Źródło: "Głos Serca" nr 167-168 rok XV (7-8 2007 r.)

http://nspjkety.pl

Copyright: Marek Flisowski
Type: Spherical
Resolution: 6000x3000
Taken: 19/05/2010
Uploaded: 18/01/2011
Updated: 08/03/2015
Views:

...


Tags: church; kety
comments powered by Disqus
More About Poland