Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Assar Art Gallery Jan 2016 Mojtaba Tajik Sealed 04
Tehran

انگار که زندگی

جعبه ها انواع مختلفی دارند؛ عموماً دردار هستند و به منظور بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل چیزی مورد استفاده قرار می گیرند. جعبه ها دیوارهایی دارند که فضای داخل را مجزا کرده و اشیاء درونشان را از پراکندگی و احتمال گم شدن یا آسیب های احتمالی دیگر محفوظ نگه می دارند. برخی چفت و بست و قفل دارند و گاه یک درِ ساده کاربردشان را تکمیل می کند. در اندک موادری هم بدون در به کار می آیند. شکل و نحوه یِ باز و بسته شدن در جعبه ها به کاربرد آن ها بستگی دارد؛ چمدان، صندوق پست، کمد شخصی، کشوهای پرونده، برگه دان و امثال آن. جنس و شکل ظاهری آن ها نیز با هم متفاوت است. تقریباً همه ی ما با انواع و اقسام جعبه ها سر و کار داشته و داریم. 

مجتبی تاجیک هم مثل هر کدام از ما با جعبه های زیادی سر و کار داشته اما شاید بسیار بیشتر از ما در انواع آن تأمل کرده و نتیجه ی این امر مجموعه نقاشی های متعددی است که هر کدام به وجوه مختلف انواع جعبه ها می پردازد؛ از اولین مجموعه ی جعبه ها که اشیاء مختلف قرار گرفته در جعبه را به تصویر می کشد و گاه روایتی سورئال ارائه می کند تا کفش ها و جعبه هاشان که ترکیب های خوش آب و رنگی را  از روابط انسانی پیش روی ما می نهد؛ حتی مجموعه ی بیلبوردها که به زعم من یکی از موفق ترین مجموعه نقاشی های تاجیک است و روایتی ارجاعی از مناسبات حاکم بر اجتماع ما را در قاب هایی بزرگ به تصویر می کشد و در واقع درون خالی و نازیبای جعبه هایی را نشان می دهد که اتفاقاً قرار نیست دیده شوند. در همه ی این آثار دغدغه و تأمل در مفهوم جعبه قابل مشاهده و ردیابی است.

مجتبی تاجیک، در مجموعه ی "ممهور" ، انواع مختلفی از جعبه هایی کنار و بر روی هم را به تصویر کشیده است؛ چمدان های روی هم چیده شده، ردیف صندوق های نامه، کمدهای قفل دار فلزی، جعبه های فلزی روی هم، کشوهای برگه دان و امثال آن. در اغلب این نقاشی ها با ترکیب های استوار و ردیف های منظمی از چیدمان این جعبه ها و صندوق-ها، در رنگ های سرد و کهنه، با ضربه قلم هایی حساب شده و لکه رنگ هایی آزاد مواجه-ایم. در اندک موادری هم برخی از این صندوق ها رنگارنگ هستند، اما کهنه گی و قدمت از سر و شکل شان پیداست و آن رنگ و آب هم بزکی بیش نیست. در مقابل جعبه های ساده و زنگار گرفته ای قرار دارند که در نگاه نخست، انتزاعی، هندسی و مینیمال به نظر می-رسند. در تصویر برگه دان با کشوهایی بیرون آمده و رها شده رو به رو هستیم و در تصویر دیگری از صندوق های پستی بسیار کهنه و قدیمی، با درهای باز و کج و چند نامه ی رها شده که شاید زمانی زندگی کسی را که به انتظار نشسته بوده، متحول می کرده و حالا انگار که مدت هاست هیچ کس به سراغش نیامده است.

هرکدام از طبقات متعدد صندوق ها، کشوها، کمدها، چمدان ها و غیره متعلق به چیزی یا کسی بوده است. در آپارتمان ها و انبارها چیدمانی چنین از صندوق های نامه یا ردیف چمدان ها و جعبه ها می بینیم. برگه دان و کشوهای پرونده در کتابخانه و ادارات و امثال آن به کار می آیند.

پس در این مجموعه، آن چه متعلق به زندگی مدرن در فضای سنتی جامعه ی ماست به تصویر کشیده شده است؛ جعبه هایی بسته یا نیمه باز رها شده و در واقع خانه هایی در کنار یکدیگر اما جدا از هم که قرارشان پنهان کردن زندگی هاست، مگر آن که دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده باشد؛ نامه ای بی صاحب و رها شده در صندوق نمور. این ماییم که زمانی پس پشت چندین در و دیوار و پرده پنهان می کنیم و زمانی خاک خورده و تنها در گوشه ای رها می شویم. 

زروان روح بخشان

As If Life

There are different types of boxes; they generally have lids and are used for packaging, storage or transportation of something. Boxes have walls that divide the interior and keep the objects inside safe from dispersion, loss or possibility of damage. Some have locks and sometimes a simple lid completes their application. Rarely, they can be useful without a lid. Form and the way their lids open or close depends on their function; a suitcase, a letter box, personal wardrobe, files’ drawer, a card index file and so on. Almost all of us have and continue to use all kinds of boxes.  

Mojtaba Tajik, like most of us have also dealt with many boxes, but perhaps, he has contemplated about these boxes more than any of us ever have, and the result is the many paintings he has produced, each focusing on different aspects of boxes.

From his first collection of boxes that depict objects they contain and their sometimes-surreal narratives, to shoes and Shoeboxes that put before us notions of human relations with their cheerful and colorful combinations, even the Billboards series that in my opinion is one of Tajik’s most successful series which has a referential narrative depicting in large frames what controls our society, and in fact portrays an empty and ugly interiors of boxes that are not to be seen.  In all these works, concerns to contemplate on the meaning of a box are visible. 

In Sealed series, Mojtaba Tajik depicts a collection of boxes above and beside one another; suitcases stacked on top of each other, a row of letter boxes, locked metal cabinets, metallic boxes on top of each other, card index files and such. In most of these paintings we are exposed to solid composition, neatly arranged rows of boxes and cases depicted in cold and vintage colours with a careful painterly touch. In rare cases, some of these boxes appear colourful despite being obviously old, and the colorfulness is there only to beatify them. Opposite, there are simple and rusted boxes that in first sight seem abstract, geometric and minimalistic. In the image of the card index file we are exposed to left open drawers and in another painting to the image of old letterboxes with open and deformed doors containing in them abandoned letters that someone someday may have waited to receive but now they have been left behind for years.

Each of the multiple levels of these cases, drawers, closets, suitcases etc., had belonged to something or someone.  In apartments and warehouses, we see such arrangement of letterboxes, rows of suitcases and boxes. Files’ drawers and card index files are useful in libraries and offices.  In this collection therefore, what belongs to modern life in the traditional setting of our society has been portrayed.  Abandoned, open or semi open boxes and in fact, living spaces next to one another yet separated that have the mission to hide lives unless there is nothing more to lose. Names abandoned without owners in damp cases.  It is us who at times hide behind many walls and curtains and remain isolated not to be found.

Zarvan Rouhbakhshan

نمایشگاه آثار " مجتبی تاجیک " با عنوان " ممهور " دی 1394 گالری اثر

View More »

More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.