N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

1 Like

Castle Sklabina - museum
Slovakia
Hrad Sklabiňa sa skladal z dvoch základných častí, pôvodného stredovekého hradu a neskorších renesančných, prípadne mladších prístavieb. Na začiatku 20. storočia boli ešte viaceré stavby v Sklabini, predovšetkým renesančný zámok (arx nova) z prvej štvrtiny 17. storočia, ale aj niektoré časti opevnenia a hospodárske budovy v relatívne dobrom stavebno- technickom stave. Horšie to bolo s pôvodným stredovekým hradným palácom, ktorý bol v ruinách už od konca 18. storočia. Až do roku 1944 bolo dokonca na hrade múzeum pôvodných vlastníkov, ktoré predstavovalo rôzne historické artefakty predovšetkým z obdobia, keď hrad vlastnili Révaiovci. Situácia sa zmenila počas vypuknutia SNP, keď sa Sklabiňa stala strediskom partizánskeho hnutia v Turci. V rámci ofenzívy nemeckých vojsk proti partizánom boli budovy na hrade v roku 1944 vypálené a po vojne už neboli obnovené. Poškodenie stavieb pritom nebolo veľkého rozsahu a stačilo objekty primerane zastrešiť, keďže oheň pohltil hlavne drevené časti konštrukcií krovu a strešnej krytiny. Hrad však prestal byť v povojnovom období, keď dochádzalo k veľkým politicko-hospodárskym zmenám, na dlhý čas objektom záujmu. Až koncom 60. rokov sa prví jednotlivci združili okolo p. Ďuríka zo Sklabine a zrekonštruovali južnú strážnu baštu pri vstupe. V období „normalizácie“ došlo opäť k značnému útlmu aktivít, aj keď vstup do areálu hradu bol viac menej stále udržiavaný. Na sklonku 80. rokov bola vypracovaná architektonická štúdia obnovy a využitia Sklabinského hradu, ktorá počítala s rekonštruovaním renesančného nového hradného paláca a jeho využitím ako múzea SNP. Realizácia sa však časovo naťahovala a kvôli pádu režimu sa nakoniec nestihla realizovať.
Copyright: Slavomír Lapka
Type: Spherical
Resolution: 13552x6776
Taken: 17/06/2012
Uploaded: 25/06/2012
Updated: 31/03/2015
Views:

...


Tags: hrad; zrúcanina; muzeum; turistická a historická zaujímavosť
comments powered by Disqus
More About Slovakia