N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Hall of Trelleborg
Sweden
Byggnaden i det som en gång låg i den östra delen av centrala Trelleborg byggdes på 1860-talet som elementarskola. Så småningom kom den att utökas till ett femklassigt läroverk. På andra våningen fanns gymnastiksalen, med utsikt över det som vid den tiden hette Ahlgatan. 1867 fick Trelleborg tillbaka sina stadsrättigheter. Lyckan var stor bland borgare och bönder – nu kunde industrialismen ta fart på allvar. Den nygamla staden hyrde in sig i skolans lokaler. Drätselkammaren, rådhusrätten och magistraten flyttade in i huset där det också blev utrymme för det nya stadsfullmäktige att sammanträda. Först 1909 fick Trelleborg sitt egentliga rådhus. Samrealskolan stod klar att tas i bruk och eleverna flyttade från Ahlgatan. Nu vidtog en omfattande restaurering och i december 1910 var Rådhuset klart att tas i bruk. Bakom byggandet stod Mamöarkitekterna Ewe & Melin samt byggmästaren Fritz Helgesson från Trelleborg. Anbudet slutade på 24.126 kronor. På andra våningen – i den vackra sal där skoleleverna en gång svettats under gymnastiklektionerna – inrymdes magistaten. Stadsfullmäktige fick dock utrymme att hålla sina möten här också efter ombyggnaden. Så sker för övrigt än idag, 134 år efter de första sammanträdena här. Tänk om väggar kunde tala! Första januari 1964 lades Trelleborg under Oxie och Skytts häradsrätt. I väntan på att Tingshuset vid Stortorget skulle bli klart fortsatte man emellertid att förlägga sina sammanträden till sessionssalen som än idag har samma namn. På bottenvåningen fanns 1910 drätselkammaren i fyra rum, två andra lokaler inrymde pastorsexpeditionen. I huset fanns också rum inredda för bland annat stadsingenjören och gatu- och fastighetsförvaltningen. Mycket har hänt under de nittio år som gått sedan renoveringen. Verksamheten har vuxit rejält. Huset har byggts om och till. Stadsarkitekt Erik Fehling har ritat såväl tillbyggnaden i öster som den i väster. Framför Rådhuset fanns länge en anlagd trädgård, avgränsad ut mot biltrafiken på Algatan med ett präktigt smidesstaket. Få vågade sig in och sätta sig ner på bänkarna. Sedan Algatan blivit gågata på 1970-talet togs staket, bänkar och gräsmatta bort till förmån för en stensättning och en fontän av Thure Thörn. Info från: http://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/trelleborgs-historia/hus-med-historia/trelleborgs-radhus/
Copyright: Jan Andersson
Type: Spherical
Resolution: 7352x3676
Taken: 07/09/2013
Uploaded: 07/09/2013
Updated: 08/04/2015
Views:

...


Tags: shoping; stue
comments powered by Disqus
More About Sweden