Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

2 Likes

Catholic Church Nové Sady
Slovakia

 

zdroj: http://www.novesady.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=68

Stavba kostola z roku 1909 je situovaná na kopci v časti Funcín na ľavej strane cesty do Sily. Klasicistická a neorománska stavba zaujme na prvý pohľad svojím netradičným stvárnením. Priečeliu dominuje okrúhle okno v strednej časti. Vstup je vertikálne členený na tri rovnomerné časti, oddelené dvoma dórskymi stĺpmi a zaklenuté valenou klenbou. V hornej časti priečelia je štít s plastickou výzdobou. Na jeho vrchole je kríž. Postranná ihlanovitá veža na ľavej strane priečelia je čiastočne vstavaná do chrámu. V dolnej časti má veža štvorcový pôdorys, ktorý v hornej časti prechádza do osemuholníka. Pod strechou veže sa nachádza osem vertikálnych okien, z ktorých je každé orientované na inú stranu. 

Bočné fasády kostola sú vertikálne členené plastickými výstupkami, medzi nimi sú neorománske okná. Strecha kostola je pokrytá červeným medeným plechom a v jej strednej časti sú na každej strane rovnomerne rozmiestnené tri vikiere. Kostol uzatvára apsida v severozápadnej časti. Vnútorný priestor je členený na tri lode – hlavnú a dve postranné. Oddeľujú ich mohutné stĺpy. Interiéru dominujú štyri oltáre a organ. 

Pôvodne sa katolícky kostol, zasvätený sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi, nachádzal na mieste dnešného rímskokatolíckeho cintorína. Gotický kresťanský kostol tu bol postavený pravdepodobne už v polovici 16. storočia. O dva roky oslávime sto rokov posviacky tohto Božieho chrámu. Príprava na túto vzácnu chvíľu sa začala už v roku 2005, keď vdp. Mgr. Jozef Krištof po porade s farskou radou oznámil začiatok plánovanej obnovy malieb kostola.
Obnova začala sanktuáriom kde sa pri tejto príležitosti odkryli a zreštaurovali aj pôvodné obrazy – svätých, Cyrila a Metoda a Zvestovanie Panny Márie. Tieto sú teraz aj efektívne osvetlené. Od mája 2007 do konca septembra 2007 sa pokračovalo v reštaurovaní a maľovaní ďalšej časti kostola.

 

View More »

Copyright: Vladimír Cebo
Type: Spherical
Resolution: 20000x10000
Taken: 07/02/2009
Uploaded: 05/01/2010
Views:

...


Tags: church; nove sady; slovakia; cebo
More About Slovakia


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.