Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

2 Likes

KZ-Auschwitz-II Birkenau - Concentration-Camp-overview

Auschwitz-II Birkenau:

Koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau byl největší německý vyhlazovací tábor během nacistické éry. Byl postaven v roce 1941 tři kilometry od hlavního tábora Auschwitz I a nacházel se poblíž města Osvětim, přejmenovaného na Auschwitz, v okrese Bielitz, který byl po vojenské okupaci Polska anektován a ustanoven jako správní jednotka.

Název „Osvětim“ se stal symbolem holocaustu. Z více než 5,6 milionu obětí holocaustu bylo v Birkenau zavražděno kolem 1,1 milionu lidí, včetně jednoho milionu Židů. Přibližně 900 000 deportovaných bylo zavražděno nebo zastřeleno v plynových komorách bezprostředně po jejich příjezdu. Dalších 200 000 lidí bylo zavražděno SS prostřednictvím nemoci, podvýživy, špatného zacházení, lékařských experimentů nebo následného zplynování. Většina zavražděných pocházela z Belgie, Německa, Francie, Řecka, Itálie, Jugoslávie, Lucemburska, Nizozemska, Rakouska, Polska, Rumunska, Sovětského svazu, Československa a Maďarska.

Dnes je mnoho částí dvou velkých koncentračních táborů stále zachováno nebo doplněno podle originálu. Jsou veřejně přístupnou součástí Státního muzea Auschwitz-Birkenau, památníku holocaustu a židovského hřbitova na místě dvou bývalých koncentračních táborů I. a II.. Toto muzeum je zároveň památníkem, mezinárodním setkáním a výzkumným centrem holocaustu. Byl prohlášen za součást světového kulturního dědictví UNESCO pod názvem Auschwitz-Birkenau - Německý nacionálně socialistický koncentrační a vyhlazovací tábor (1940-1945).

Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz-Birkenau

View More »

Copyright: H.J.Weber
Type: Spherical
Resolution: 9000x4500
Taken: 11/01/2011
Uploaded: 20/01/2022
Views:

...


Tags: memorial places; exterior; unesco; auschwitz; ww-2; extermination camp; nazis; day
More About Poland


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.