N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Montserrat Mountains
Spain

http://www20.gencat.cat/portal/site/patronatmontserrat

La Muntanya de Montserrat presenta unes característiques tan sorprenents que ha esdevingut un dels símbols de Catalunya. Tot i que en el líric himne del Virolai s'afirma que: "Amb serra d'or, els angelets serraren eixos turons...", l'explicació científica sobre la gènesi del massís montserratí és força diferent, i, en darrer terme, fa responsables del sorprenent modelat de la Serra als agents atmosfèrics.

En primer lloc, cal parlar d'un gran golf marí d'aigües no gaire fondes, existent fa cosa de 50 milions d'anys, situat on es troba ara la Depressió Central Catalana, i al qual desguassaven impetuosos rius procedents dels vessants d'un massís catalano-balear desaparegut, que aportaven grans masses de còdols. Els còdols s'anaren barrejant amb materials més pastosos i varen formar una massa que, quan aquest massís catalano-balear desaparegué i els terrenys circumdants al gran golf s'enrolaren enmig de cataclismes geològics, el relleu de Montserrat anà emergint del fons del mar amb una gran brusquedat de formes -posem-hi, ara fa deu milions d'anys- i els seus relleus quedaren a la mercè de vents, pluges i glaçades fins a convertir-los en aquesta espectacular escenografia que ara admirem.

 

La Montaña de Montserrat presenta unas características tan sorprendentes que se ha convertido uno de los símbolos de Cataluña. Aunque en el lírico himno del Virolai se afirma que: "Con sierra de oro, los angelitos serraron ejes colinas ...", la explicación científica sobre la génesis del macizo de Montserrat es bastante diferente, y, en último término , hace responsables del sorprendente modelado de la Sierra a los agentes atmosféricos.


En primer lugar, hay que hablar de un gran golfo marino de aguas no muy profundas, existente hace cosa de 50 millones de años, situado donde se encuentra ahora la Depresión Central Catalana, y al que desaguaban impetuosos ríos procedentes de las vertientes de un macizo catalano-balear desaparecido, que aportaban grandes masas de guijarros. Los guijarros fueron mezclando con materiales más pastosos y formaron una masa que, cuando este macizo catalano-balear desapareció y los terrenos circundantes al gran golfo se enrolaron en medio de cataclismos geológicos, el relevo de Montserrat fue emergiendo del fondo del mar con una gran brusquedad de formas-pongamos, hace diez millones de años y sus relieves quedaron a merced de vientos, lluvias y heladas hasta convertirlos en esta espectacular escenografía que ahora admiramos.

View More »

Copyright: Manel Chillón
Type: Spherical
Resolution: 10960x5480
Taken: 03/10/2012
Uploaded: 03/10/2012
Updated: 02/04/2015
Views:

...


Tags: mountains; parc; montserrat; barcelona; catalonia
comments powered by Disqus
More About Spain