Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Shirin Art Gallery Dec 2014 The 8th Annual Montakhab E Nasle No 05
Tehran

نزدیک به یک دهه تلاش برای کشف استعدادهای کمتر ظهور یافته در قالب یک سالانه‌ی نقاشی در منتخب نسل نو دنبال می‌شود. این کوشش برای برگزارکنندگان این رخداد البته با شعف و اضطراب توأمان بوده است. نگرانی از آن جهت که منتخب نسل نو به دلیل ابعاد تأثیرگذاری، همان اندازه که می‌تواند ابعاد تشویقی- سازنده داشته باشد از وجه دیگرش می‌تواند کلیشه‌های مخربی را ترویج و تثبیت کند؛ طی این سال‌ها سعی شده تا تغییر گفتمان‌ها و تنوع رویکردها را از طریق عدم همسانی نگاه در انتخاب و داوری ایجاد نماییم. همین سیالیت و تکثرگرایی‌ست که تا امروز ضمانتی بر استقلال و سلامت این سالانه‌ی نقاشی بوده است.

ضروری‌ست که اشاره داشته باشیم در تحلیل عملی منتخب نسل نو، لحاظ کردن ملاحظاتی اجتناب‌ناپذیر است؛ اول اینکه آثار به نمایش درآمده در هر دوره را باید متناسب با گروه سنی و نیز سطح شرکت‌‌کنندگان ارزیابی کرد.  دوم آنکه جذبه‌ها و متغییرهای بیرونی −شامل جریان‌ها، مدها و گرایش‌ها− در هر برهه، تازه‌جویان هنری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و این مؤلفه‌ی غیر قابل حذفی در شناخت‌شناسی نقاشی این نسل بوده و خواهد بود. پردازش آثار هر دوره بدون در نظر گرفتن این مسأله غیرممکن به نظر می‌آید و این ضرورتی‌ست که هیأت‌های انتخاب و داوری همیشه با آن دست به گریبان‌اند . سوم اینکه فضای نقاشی این نسل به هر روی بازتابی از شیوه‌های آموزشی‌ست و بسیاری از نقدها به آثار این هنرمندان مستقیماً به نواقص سیستم هنرآموزی باز می‌گردد.

در آخر از یاد نبریم که منتخب نسل نو هر چند که در یک نمایش سالانه تجلی پیدا می‌کند ولی در کلیت بیشتر نوعی جمع‌بندی توانایی عمومی در نقاشی نسل جوان است؛ و هر مطالبه‌ای نسبت به آن می‌بایست با اقتضائات و  مقدورات زمانی-مکانی آن صورت پذیرد.  بنابراین برای ارزیابی منتخب شاید باید بررسی دقیق و منطقی در یک بازه‌ی زمانی چند ساله محقق شود. به هر روی باعث افتخار ماست که هشتمین دوره را نیز در حالی به پایان می‌بریم که هنرمندان خوش قریحه و هوشمندی را برای نخستین بار می‌بینیم و می‌شناسیم و به جامعه فرهنگی پیشنهاد می‌کنیم . بایسته است از همراهان همیشگی‌مان و به طور اخص هما شجاعی قدردانی کنیم و یاد پرویز ملکی بانی منتخب نسل نو را گرامی داریم.

شرکت کنندگان:

سلاله عبدل پناه، نارنج کاظمی، افشین باقری، آناهیتا سلیمانی، روزبه گزرسه، ژاله اکبری،

مهدی شیری، ندا صمدی، سید مصطفی سید ابراهیمی، ملاحت محب خواه، امیر خجسته،

نازنین خسرونیا، کیانا میرحقانی، محمد رامشه، میلاد محمودی، مریم صباغ پور،

فلور فامیل دردشتی، ابوحمید اسدی، فائزه کرمی نوری، بهناز خامه چیان، عارفه مبارکی، فرزانه افشار، حسن جعفرینیا، پوریا پرهیزکار، جلال طاهریان، سیما نعیمی منش، منیر طهانی، محمداسماعیل عمادی، مهسا مرسی، علیرضا نکوئی، سید یوسف حبیبی، الهه فرزانگان، علی معتمدیان، سمیرا اسکندرپور، سجاد گل محمدی، زهرا یوسفی، مهری ندریان، فائزه بهارلو، بردیا تهانی، مریم رضوی، افسانه رونقی، سرور تیموری، شیما شوقی، فرنوش جندقیان و الهه شیرزاد

Montakhab-e Nasl-e No is the first independent painting annual in Iran that concentrates new generations of Iranian artists. By reviewing works from the past decade, MNN is involved with the discovery of lesser known or emerging talents. The event simultaneously embraces the anxiety and excitement of art's current era; the celebration of a new period for the arts also gives definition to movements once left without stereotypes, prompting artists to reinvent once again. Knowing this, MNN - now in it's eighth year - has made a strong effort to arrange a board of members whose approaches and experience vary, something that has distinguished MNN since its establishment.

To fully understand the mission of MNN, the following should be noted, which includes the careful considerations taken by the Board when evaluating works: First, the age of the participants often relates to the level of work produced. Second, in every period of time there are extrinsic variables such as sociocultural movements and trends, which usually impress young artists and become fixed components of artworks by the younger generation. As such, members of the Board consider all contemporary factors when attempting to discern the process and practice of each participating artist. Third, the zeitgeist of any generation can be read as the reflection of its educational environment. Thus, there is a an almost contradictory relationship between the criticisms of the works by emerging artists, and the content of the work itself, which in many cases mention the defects of today's art-training system.

MNN occurs annually, each year developing a general sensibility of current artistic practices. Reviews of these exhibitions would be best informed by discussing and evaluating every couple of years in order to have a greater scope and understanding of the work that is being produced today. It is an honor for us to present the eighth year of MNN, and to observe young, emerging talents and offering their artistic insight to cultural communities. We recognize and appreciate all who help us in accomplishing this, especially Homa Shoja’ea and Parviz Maleki, MNN’s founder.

Participants:

Solaleh Abdolpanah, Narenj Kazemi, Afshin Bagheri, Anahita Soleimani,

Roozbeh Gozarse, Jaleh Akbari, Mehdi Shiri, Neda Samadi, Seyed Mostafa Seyed Ebrahimi, Melahat Mohebkhah, Amir Khojasteh, Nazanin Khosronia, Kiana Mirhaghani,

Mohamad Ramesheh, Milad Mahmoodi, Maryam Sabaghpour, Flor FamilDardashti,

Abo Hamid Asadi, Faezeh Karami Noori, Behnaz Khamechian, Arefe Mobaraki, Farzaneh Afshar, Hasan Jafarinia, Pooriya Parhizkar, Jalal Taherian, Sima Naeemimanesh, Monir Tahani, Mohamad Esmaeel Emadi, Mahsa Merci, Alireza Nekooei, Seyed Yousef Habibi, Elahe Farzanegan, Ali Mohamadian, Samira Eskandarpour, Sajad Golmohammadi, Zahra Yousefi, Mehri Nadarian, Faezeh Baharloo, Bardia Tanhaei, Maryam Razavi, Afsaneh Ronaghi,

Soroor Taymouri, Shima Shoghi, Farnoosh Jandaghian and Elahe Shirzad

نمایشگاه گروهی " هشتمین منتخب نسل نو " آذر 1393 گالری شیرین

View More »

Copyright: Majid Panahi Joo
Type: Spherical
Resolution: 12500x6250
Taken: 14/12/2014
Uploaded: 17/12/2014
Views:

...


Tags: solaleh abdolpanah; narenj kazemi; afshin bagheri; anahita soleimani; roozbeh gozarse; jaleh akbari; mehdi shiri; neda samadi; seyed mostafa seyed ebrahimi; melahat mohebkhah; amir khojasteh; nazanin khosronia; kiana mirhaghani; mohamad ramesheh; milad mahmoodi; maryam sabaghpour; flor famildardashti; abo hamid asadi; faezeh karami noori; behnaz khamechian; arefe mobaraki; farzaneh afshar; hasan jafarinia; pooriya parhizkar; jalal taherian; sima naeemimanesh; monir tahani; mohamad esmaeel emadi; mahsa merci; alireza nekooei; seyed yousef habibi; elahe farzanegan; ali mohamadian; samira eskandarpour; sajad golmohammadi; zahra yousefi; mehri nadarian; faezeh baharloo; bardia tanhaei; maryam razavi; afsaneh ronaghi; soroor taymouri; shima shoghi; farnoosh jandaghian; elahe shirzadسلاله عبدل پناه; نارنج کاظمی; افشین باقری; آناهیتا سلیمانی; روزبه گزرسه; ژاله اکبری; مهدی شیری; ندا صمدی; سید مصطفی سید ابراهیمی; ملاحت محب خواه; امیر خجسته; نازنین خسرونیا; کیانا میرحقانی; محمد رامشه; میلاد محمودی; مریم صباغ پور; فلور فامیل دردشتی; ابوحمید اسدی; فائزه کرمی نوری; بهناز خامه چیان; عارفه مبارکی; فرزانه افشار; حسن جعفرینیا; پوریا پرهیزکار; جلال طاهریان; سیما نعیمی منش; منیر طهانی; محمداسماعیل عمادی; مهسا مرسی; علیرضا نکوئی; سید یوسف حبیبی; الهه فرزانگان; علی معتمدیان; سمیرا اسکندرپور; سجاد گل محمدی; زهرا یوسفی; مهری ندریان; فائزه بهارلو; بردیا تهانی; مریم رضوی; افسانه رونقی; سرور تیموری; شیما شوقی; فرنوش جندقیان; الهه شیرزاد; shirin art gallery; shirin gallery; shirin partovi; shirin; tehran; iranian artists; gallery in tehran; artin360; majeed panahee joo; majid panahi; iranian professional photographer; industrial photography; architectural photographer; commercial photography; vr photography iran; 360 degree photography iran; persian art
More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.