Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Shirin Art Gallery Feb 2014 Shokouh Moghadam 01
آيا تا كنون به زيبايي پروانه ها هنگاميكه در هوا پرواز می کنند٬ نگريسته ايد؟
 همانند پرياني رقصان  در هوا٬ ظريف و شكننده اند و قابليــت معجزه آســـايي در خود دارند.
اين موجودات زيــبا كاري فراتر از جذابيت دلربايشان انجام ميدهند . آنها مي توانند به معناي واقعي كلمه به عنوان پيامبراني معنوي   خدمت كنند.
انديشيدن به پروانه ها و چرخه ي حياتشان برايــم تداعي كننده ي معناي بزرگ معنويت استبا يك تخم آغاز مي شود. كرم ابريشمي بيرون مي آيد و سپس به بعد بعدي وارد مي شود٬ جاييكه به يك "پيــله" تبديل مي گردد.
در آخــر پروانه ي خارق العاده اي شكوه و جلال خود را در ميان تمام بالداران به تماشا مي گذارد.
بـراي من پروانه  استعاره اي  از "روح" است.يك "سـيـر روحاني" است.
و معرف "دگرگونــي روحــاني" خــود ماســت! 
ما خيلي ســاده شروع مي كنيم. پــله به پــله مي آموزيــم چگونه در ابن دنيـا عمل كنيــم.
همچون "كرم ابريشمي" روز به روز در تكاپوي زندگي مي خزيم امــا هنوز در جستجوي معــناي عميقتري از “زندگي” هستيم.
سر انجــام به سير درونمان پا مي گذاريم تا به كنكاوی در خويش بپردازيم.  همانــند تنيدن پيــله اي به دور خودمان در خود فرو ميرويم...مي خوانيم...و بيش از پيــش متمركز در "خــود" مي شويم .
از نقطه نظري ديــگر ما آماده ي نمايان ساختن ماهيت حقيقيمان در دنــيا هستــيم و همچون پروانه ها بالهايــمان را مي گشاييم و پرواز مي كنيم.
هــر موجود زنده اي فــاني است. پــروانه ها نيــز از اين دست مستــثـنا نيستــند.
هر چند بس طولاني تر از آنها عمر مي كنيم امـــــا حيات زودگذر و زمــان به سرعت ميتـــازد.گاهــاً آن را درك نمي كنيـــم و ناگــهان سالـــها از پس نظرمــان به پلك زدني مي گذرند.
پروانـــه ها به ما مي آموزند كه  از زندگي در لحظه لذت ببريــم و بقــائ  خويش را  بر زمين پر رنگ كنيم .
و همچنين يادآور مي شوند  كه مرگ تنــها دگرگونــي ديــگريست كه پس از آن بالــهايمان را باز و به بـــعدي ديگر پــــرواز خواهيـــم كـــرد.
بهنام کامرانی
The Butterfly Medley
Have you ever noticed the beauty of a butterfly as it floats by? Butterflies have a magical quality to them. They appear so immaterial and fragile, much like fairies dancing on air. These beautiful creatures do more than just look pretty! They can serve as wonderful spiritual messengers—both literally and figuratively.
When I think about butterflies, and its life cycle, to me it contains a great deal of spiritual meaning. It starts as an egg, and hatches into a caterpillar. Then it enters the next stage where it becomes a cocoon. Finally the magnificent butterfly emerges in all its winged glory. To me butterflies serve as a metaphor for the soul, it is a spiritual journey, and represent our own spiritual transformation. We start out very simple, plain and gradually learn to function in the world. At this stage, it is like a caterpillar. We crawl along through life in our every day activities, but still search for deeper meaning. Eventually we go on that inner journey to explore within our inner selves, much like wrapping ourselves in the cocoon. We start meditating, read and get more focused inside. At some point we are ready to emerge, and share our true essence with the world. And like butterflies we spread our wings and start flying. Every living thing is mortal; butterflies have relatively short life spans. Although we live much longer than the butterfly, life is fleeting and time moves quickly. Sometimes we don’t realize it and all of a sudden, the years just slip away. Butterflies teach us to enjoy the present moment and make the most of our existence here on earth. They also remind us that death is just another transformation—we will just spread our wings and fly in another dimension.
“Wind in the endless wings”
Shokooh Moghadam’s art works present an unconsidered perspective within abstract painting.
Inspired by the geometric forms of the butterfly, they enact a tension between these static shapes and the insect’s fluttering movements, capturing the dancing patterns they trace in the air through flight.
Having refined her practice over years of study under many different painting masters, Moghadam has reached a salient point of personal and subjective reflection with “Wind in the endless wings.” The endlessly fluid circulation of her paintings’ abstract forms, like intertwining ribbons, exude the joyful spirit of a self that has achieved a newfound freedom through self-reflection and understanding. The movement of forms evokes Moghadam’s own interiority, moving freely beyond external constraints with grace and poise.
We step forward indebted to that most mysterious moment of the very beginning.
From which all things emerged…
Only a dot was the beginning of the world!
More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.