Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Shirin Art Gallery Jun 2018 Groop Exhibition Unrecognized Methods 02
Tehran

این نمایشگاه مجموعه ایست از آثار هنرمندان جوانی که در عرصه هنر معاصر، فراسوی قاعده مندی های متداول امروز، حرکت می نمایند.

مجموعه ای در سبک های متفاوت هنری، از رئالیسم گرفته تا آبستره، اما با رویکردهایی منحصر به فرد و تأمل برانگیز.

این هنرمندان جوان که قبل تر، هرکدام کم یا بیش در نمایشگاه های گروهی مختلفی شرکت نموده اند، در این نمایشگاه گرد هم آمدند تا نگاه های متنوع و البته متفاوت را به خود جلب کنند.

از جمله این هنرمندان داوود خلیلی است که پرتره هایی با سبک اکسپرسیو کلاسیک بر روی بوم خلق نموده. پرتره هایی که هرکدام گویای بخشی از احساسات درونی انسانهاست. حال آنکه در آثار سارا سرمدی، مریم نوروزی، سروناز عمادی و لیندا آهنی سوژه اصلی به نوعی طبیعت است، با این تفاوت که، طبیعت در آثار لیندا آهنی طبیعتی است وحشی که در دنیای سیاه و سفید آثارش تبدیل به تجربه ای جدید و پررمز و راز می شود، اما طبیعت های سروناز عمادی، با استفاده از رنگ و باتوجه به تیرگی و روشنی آن به سطح و فرم می رسد. فرمی که ایجاد می شود قائم بر رنگ ها و تیرگی و روشنی های ایجاد شده توسط آنهاست و بعد از آن است که خط در اثر وارد می شود. درمقابل، طبیعت سارا سرمدی، طبیعتی است شامل جهانی پوچ که انسان را فراگرفته است، جهان و سرنوشتی که آدمی تصور می کند ساخته دست اوست، غافل از آنکه در متعدد زمانهایی در زندگی مغلوب جبری می شود که همان سرنوشت برایش رقم زده است، از دیگر سوی، مریم نوروزی با خطوط مواج و پر حرکتش در بستر طبیعتی عجیب ازهمه گیر شدنی که از پس بسیاری از اتفاقات مثل مخاطرات محیطی وجریان های سیاسی شکل می گیرد,شروع می شود،  و در پس آشکار شدن منفرد، بروز تجمعی آغاز می شود و به یک وضعیت مشابه در یک زمان معین تبدیل می شود و در نهایت پدیده و رفتاری می شود که افراد بسیاری را همزمان مبتلا می کند و در آخر شیدا عرب یزدی هنر را بازنمایی ذهن ناخودآگاه می داند، برای او طراحی یک میانجی است، برای شناخت بهتر خودش، وی که به موضاعاتی چون حقیقت، جنسیت و ساختارهای ایدئولوژیکی اهمیت ویژه ای می دهد، در اثری که به نمایش گذاشته است، مطالعه و جستجوی پیچیده ای به منظور درک بهتری از این موضوعات به چشم می خورد.

مجموعاً آثار این نمایشگاه مملو از خلاقیّت و اجراهای مختلف است که مُنتَج از دیدگاه هایمتفارت هنرمندان آن می باشد

در ادامه اسامی این هنرمندان به ترتیب حروف الفبا آمده است

لیندا آهنی، عرفان جمشیدی، داوود خلیلی، سارا سرمدی، جلال طاهریان، شیدا عرب یزدی،سروناز عمادی، مریم نوروزی ، صادق همتی

This exhibition is a collection of artwork by young artists in the field of contemporary art that moves beyond the today’s prevailing rules.

A collection of different artistic styles, from Realism to Abstraction, but with unique and reflective approaches.

These young artists, who have participated more or less in various group exhibitions at the time, they gathered to attract diverse and different points of view.

Among these artists is Davood Khalili, who created portraits of classical expression style on canvas. Portraits that represent part of the inner feelings of humans. Whereas in the works of Sara Sarmadi, Maryam Norouzi, Sarvenaz Emadi And Linda Ahani main subject is Nature, with the difference that nature is in Linda Ahani’s works is the wild nature which is in the black and white space of her works becomes anew and mysterious experience, but the nature of Sarvenaz Emadi, using the color and with brightness and darkness it brings to the surface and form. A form that is created relies on the colors and shades of light and darkness created by them and after that, the line enters into her works. Against, the Sara Sarmadi’s nature is the absurd universe that has trained human beings. The world and the destiny that man imagines is made by himself, unaware of being defeated at many times in life by the coercion that is destiny for him by itself. on the other hand, Maryam Norouzi with her wavy and movement lines of the strange nature, one happening will begin after a lot of happenings such as natural hazards and political trends, it begins and will turn into a similar situation at a given time and finally and ultimately it is a phenomenon and behavior that affects many people at the same time. Finally, Sheida Arabyazdi sees art as subconscious mind, For her, drawing is a mediator for his own better understanding. She specializes in issues as truth, gender, and ideological structures, in the painting that she exhibited, a sophisticated study is needed to better understand these issues.                                                                                                        In total,  the works of this exhibition are full of creativity and various styles that resulted in the different point of views of its artists.

The following are the names of these artists in alphabetical order :

Linda Ahani, Sheida Arabyazdi, Sarvenaz Emadi, Sadegh Hemati, Erfan Jamshidi, Davoud Khalili, Maryam Norouzi, Sara Sarmadi, Jalal Taherian

نمایشگاه گروهی با عنوان  " وجوه ادراک نشده " خرداد 1397 گالری شیرین

Copyright: Majeed Panahee Joo
Type: Spherical
Resolution: 12600x6300
Taken: 17/06/2018
Uploaded: 19/06/2018
Views:

...


Tags: unrecognized methods; linda ahani; sheida arabyazdi; sarvenaz emadi; sadegh hemati; erfan jamshidi; davoud khalili; maryam norouzi; sara sarmadi; jalal taherian; shirin art gallery; shirin gallery; shirin partovi
More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.