N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Skåre Skansar
Sweden

På 1600-talet lät den danske kungen Kristian IV bygga en skans som skydd mot svenskarna. Denna byggdes på av den svenske kungen Karl XII i början på 1700-talet som skydd mot danskarna, vilka misstänktes för att ha allierat sig med den ryska armén. Skansen är cirka 700 meter lång och drygt 4 meter hög. Historien vittnar om en orolig tid på Söderslätt. Området är av riksintresse. Här finns idag en vacker natur med ängsmarker vid kommunens offentliga badplats som ligger strax öster om Skåre skansar. På denna plats låg en förr välkänd naturhamn, Skårbo hamn, där större skepp ankrade. mer info: http://www.trelleborg.se/miljo-halsa/natur/kustinventering/kustinventering-bild-4/

Copyright: Jan Andersson
Type: Spherical
Resolution: 9048x4524
Taken: 12/09/2012
Uploaded: 12/09/2012
Updated: 02/04/2015
Views:

...


Tags: bad; friluftsliv; rekreation
comments powered by Disqus
More About Sweden